Tyska kollektivavtal får vara förmånligare än EU-rätten

2022-08-24 09:17 Erik Sinander  
Coca-Colas tyska dotterbolags kollektivavtals bestämmelser om nattarbete omfattades inte av unionsrätten. Foto: Igor Golovniov/SOPA Images/Shutterstock

EU-DOM. EU-stadgan är inte tillämplig på ett kollektivavtals bestämmelser om olika lönetillägg för regelbundet och oregelbundet nattarbete. Det konstaterade EU-domstolen i ett mål rörande två nattskiftsarbetare på Coca-Colas tyska dotterbolag.

Coca-Colas tyska dotterbolag har ett kollektivavtal med livsmedelsarbetarnas fackförbund. Av det kollektivavtalet följer att arbetstagare som utför oregelbundet nattarbete ska få högre lönetillägg än de som utför regelbundet nattarbete.

Två arbetstagare som båda arbetade nattskift och därmed fick det lägre lönetillägget menade att denna särbehandling stred mot likabehandlingsprincipen som kommer till uttryck såväl i den tyska grundlagen som i EU-stadgans artikel 20. De båda arbetstagarna menade att regelbundet nattarbete är mer skadligt än oregelbundet nattarbete och att de därför skulle ha rätt till det högre tillägget.

Coca-Cola menade dock att det högre lönetillägget för oregelbundet nattarbete var motiverat bland annat för att det i allmänhet innebar övertidsarbete samtidigt som de som regelbundet arbetade nattskift fick flera andra förmåner.

I sin dom konstaterade EU-domstolen inledningsvis att stadgan bara är tillämplig i medlemsstaterna när det är fråga om tillämpning av unionsrätt. Detta krav, som följer av artikel 51, har i tidigare praxis bara ansetts omfatta sådana EU-regler som ålägger medlemsstaterna specifika skyldigheter.

I det finska målet TSN och AKT, C-609/17 och C-610/17, EU:C:2019:891 fastslog EU-domstolen att kollektivavtalsbestämmelser som är förmånligare ett underliggande EU-direktiv inte berörs av stadgans regler.

Se även referatet om "Lång finsk semester skyddas inte av stadgan" och kommentar på domen Finska semesterdomen klargör gränserna för tillämpningen av stadgan.

Mot den bakgrunden prövade EU-domstolen om kollektivavtalsbestämmelserna om lönetillägg för nattarbete omfattades av unionsrätten. I den delen konstaterade EU-domstolen att arbetstidsdirektivet visserligen reglerar nattarbete, men att det direktivet inte innebär någon specifik skyldighet för medlemsstaterna i fråga om vilken lön som arbetstagarna ska få för nattarbete. Eftersom kollektivavtalsbestämmelserna därmed inte berörs av arbetstidsdirektivet var inte stadgan tillämplig.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen