Utstationering kräver ”tillräcklig anknytning”

2021-02-09 15:50 Erik Sinander  
EU-domstolen kom till slutsatsen att utstationeringsdirektivet principiellt sett är tillämpligt på internationella vägtransporter. Foto: AP Photo/Bob Edme/TT

DOMAR FRÅN EU. En arbetstagare kan utföra arbetsuppgifter i ett annat land utan att ha rätt till det landets minimivillkor enligt utstationeringsdirektivet. För att det ska vara fråga om en utstationering krävs en tillräcklig anknytning. Det fastslog EU-domstolen i en dom om hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas på lastbilschaufförer.

I en internationell åkerikoncern bestående av ett nederländskt, ett tyskt och ett ungerskt bolag uppstod frågan om tillämpning av ett kollektivavtal som det nederländska bolaget var bundet av. Det nederländska kollektivavtalet föreskrev att ”en arbetsgivare är skyldig att i underleverantörsavtal som fullgörs i eller från dennes nederländsketablerade företag av fristående företag i egenskap av arbetsgivare, fastställa att arbetstagare i det fristående underleverantörsföretaget ska omfattas av de grundläggande villkoren i [detta kollektivavtal] när detta följer av [utstationeringsdirektivet], även om lagstiftningen i ett annat land än Nederländerna har valts som tillämplig lag”.

Det nederländska koncernbolaget ingick fraktuppdrag med koncernbolagen från Ungern och Tyskland. Arbetstagare som var anställda i de ungerska och tyska bolagen kom att utföra transportuppdrag för det nederländska bolaget. Som regel utfördes dessa uppdrag från Nederländerna. Den nederländska fackföreningen väckte talan mot det nederländska företaget och yrkade att koncernbolagen skulle förpliktas att respektera kollektivavtalet.

Målet gick hela vägen till Nederländernas högsta domstol Hoge Raad som konstaterade att frågan om hur kollektivavtalet skulle tolkas är beroende av vilka arbetstagare som ska betraktas som utstationerade enligt utstationeringsdirektivet, om direktivet överhuvudtaget är tillämpligt för vägtransport och om det nederländska kollektivavtalet är förenligt med EU-rätten. För att kunna avgöra målet hänsköt den nederländska domstolen de frågorna till EU-domstolen.

EU-domstolen avgjorde målet i stor sammansättning och kom till slutsatsen att utstationeringsdirektivet principiellt sett är tillämpligt på internationella vägtransporter. Definitionen i utstationeringsdirektivet föreskriver att ”varje arbetstagare som under en begränsad tid utför arbete inom en annan medlemsstats territorium än där han vanligtvis arbetar” är att betrakta som utstationerad.

I domen Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110 fastslog EU-domstolen att det också krävs en ”tillräcklig anknytning” mellan tågpersonal och värdlandets territorium för attarbetstagaren ska anses vara utstationerad. Tågpersonal som bara utförde begränsat arbete i ett transitland var följaktligen inte att betrakta som utstationerade i Dobersbergerdomen.

EU-domstolen konstaterade i den nu aktuella domen att lastbilschaufförer omfattas av samma principer som tågpersonal på så sätt att det krävs en tillräckligt nära anknytning. Följaktligen omfattas inte rena genomfartsresor och inte heller enstaka körningar till ett visst land.

Vad gällde frågan om det nederländska kollektivavtalet kunde anses vara ett allmängiltigförklarat kollektivavtal i utstationeringsdirektivets mening fastslog EU-domstolen att den frågan måste avgöras i enlighet med nationell lag. Att det nederländska kollektivavtalet inte formellt var allmängiltigförklarat, men i praktiken fick sådan tvingande verkan, kan följaktligen omfattas av begreppet allmängiltigförklarade kollektivavtal enligt utstationeringsdirektivet.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Fakta i målet

DOM: ECLI:EU: C:2020:976 1 dec, 2020.

MÅL C-815/18.

PARTER Federatie Nederlandse Vakbeweging mot Van den Bosch Transporten m.fl.

SAKEN Utstationering.

SAMMANSÄTTNING 15 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer