Avtalsrörelsen

Lurade facket - slipper betala löner

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Påhittade anställningar och svarta löner gjorde att de verkliga förhållandena blev något så när tydliga först i Arbetsdomstolen. Byggnads, som lät sig luras, får nu stå för motpartens rättegångskostnader, drygt 400 000.

Publicerad

Entré Hotels i Sverige AB hade anlitat utländsk arbetskraft för att bygga om en fastighet till hotell. Byggnads, som misstänkte att det handlade om svart arbetskraft, krävde att bolaget skulle betala arbetarna avtalsenliga löner.

När Byggnads också hotade med blockad och Elektrikerförbundet med sympatiåtgärder kom bolaget på ett sätt att undvika de kostsamma följderna av en konflikt. Bolaget såg till att arbetarna fick lönespecifikationer, vissa löneutbetalningar och också uppsägningshandlingar från bolaget. Så att Byggnads skulle tro att de var anställda och konflikthoten upphöra.

Blockaden blåstes av men arbetarna fick inte betalt som de skulle. Byggnads stämde då bolaget till Arbetsdomstolen och krävde avtalsenliga löner och semesterersättning till sju av arbetarna, de som var medlemmar i Byggnads.

Lönespecifikationerna, uppsägningshandlingarna och utbetalningarna skulle i normalfallet starkt ha talat för att det var fråga om ett anställningsförhållande, menar Arbetsdomstolen i sin dom. Men eftersom det står klart att dessa handlingar upprättades i samband med blockadhoten kan inte bolagets förklaring lämnas utan avseende, skriver domstolen.

De utländska byggjobbarna var inte anställda i det bolag Byggnads stämt. Entré Hotels i Sverige hade bara försökt göra sken av att de var anställda för att undvika konflikt med facket. Bolagets manöver höll alltså i Arbetsdomstolen.

Mycket talar för att de sju i stället var anställda av firman Busoc, menar domstolen vidare. Firmatecknaren förnekade först att de var anställda i hans firma, men ändrade sig. Han har senare förklarat sitt motstridiga vittnesmål med att en stor del av lönerna hade betalats ”svart” och att han i början inte hade velat erkänna detta. Medlemmarna själva hade heller inte sagt i vittnesförhören att de var anställda i bolaget, vilket Arbetsdomstolen tycker är anmärkningsvärt.

I stället för skadestånd och lön till de sju medlemmarna dömer Arbetsdomstolen enhälligt Byggnads att betala motpartens rättegångskostnader på 428 000 kronor. Domen refereras i nästa nummer av Lag & Avtal, men inte i publikationen Arbetsdomstolens domar.