Avtalsrörelsen

Reza Forghani i AD: Domen avgörande för skyddsombuden

Reza Forghani Foto: Christian Rhen
Reza Forghani Foto: Christian Rhen

5 frågor till Reza Forghani, huvudskyddsombud på Arriva, som sitter i AD, Arbetsdomstolen, den 16 mars.

Publicerad

Kommunal har stämt Arriva till Arbetsdomstolen för att bussföretaget har hindrat Reza Forghani att sköta sitt uppdrag.

1. Är du fortfarande huvudskyddsombud?

– Ja.

2. Hur är din relation med arbetsgivaren?

– Jag försöker ha en professionell relation med arbetsgivaren, men det är svårt just nu. Följer inte företaget arbetsmiljölagen trots mina påpekanden, vänder jag mig till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöarbetet måste vara systematiskt. I dag beror inställningen hos arbetsgivaren mest på personer, inte på policy. När det kommer nya chefer måste man börja igen på ruta ett.

3. Har du fått stöd av dina arbetskamrater?

– Ja, otroligt mycket. De kommer till mig och tackar för det jag gör för arbetsmiljön. Det är det stödet som har gjort att jag orkat att vara kvar som skyddsombud.

4. Hur har Kommunal agerat?

– Förbundet har visat att de står bakom min kamp genom att driva frågan om arbetsgivaren har hindrat mig till Arbetsdomstolen.

5. Vad väntar du dig av Arbetsdomstolen?

– Jag hoppas att domstolen fattar ett riktigt beslut, ett beslut som går min väg. Det är avgörande för hur skyddsombuden ska kunna jobba med arbetsmiljöfrågorna.

Hindrade arbetsgivaren Reza Forghani? Tvisten i AD

1. Skyddsombud fick medverka tillräckligt

Ett skyddsombud på Midroc Electro ansåg att företaget hade hindrat honom från att sköta sitt uppdrag. Men AD höll inte med. Att han bara deltog i ett avdelningsmöte, berodde på honom själv. Att det inte behövdes någon skyddskommitté på hans avdelning var företaget och fackklubben överens om. Inga bevisade anmärkningar mot det systematiska arbetsmiljöarbetet fanns heller. Dom 48/14

2. Skyddsombud fick bara gå gemensam kurs

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har ett arbetsmiljöavtal och en särskild partsgemensam grundutbildning. Skyddsombudet på en målerifirma ville också få ledigt i fem dagar för att gå en annan arbetsmiljökurs. AD ansåg dock, liksom arbetsgivarorganisationen, att den partsgemensamma kursen var den enda som skyddsombud hade rätt att gå på arbetstid. Dom 64/14

3. Skyddsombud hindrades inte

Ett skyddsombud på bygg-firman Otto Magnusson AB fick avslag gång på gång på sina ledighetsansökningar. Han ville vara ledig med lön för att kunna sköta sina fackliga uppdrag. Genom att Byggnads lade tolkningsföreträde kunde han ändå vara ledig. Tolkningsföreträdet gjorde att företaget inte kunde anses ha hindrat honom, ansåg AD. Dom 77/14

4. Skyddsombud bara på ett ställe

Snickaren på Värmdö Bygg -ansåg att hans skyddsombudsuppdrag följde med honom när han flyttade till ett nytt bygge inom samma företag. Men det höll inte AD med om. Enligt arbetsmiljölagen är uppdraget som skyddsombud knutet till ett arbetsställe, slår domstolen fast. Och det fanns redan ett utsett skyddsombud på det nya bygget. Dom 90/12

Kommunalarbetareförbundet stämde Arriva och Bussarbetsgivarna 2014 till Arbetsdomstolen. Fackförbundet krävde att huvudskyddsombudet ska få 300 000 kronor i allmänt skadestånd för att han hindrats att sköta sitt uppdrag.

2012 tog Arriva över hans arbetsplats i Råsta utanför Stockholm. Skyddsombudet vände sig till Arbetsmiljöverket efter att han inte lyckats få företaget med på att rätta till brister som handlade om dåligt planerat arbete och trafikfarliga bussar.

Kommunal hävdar att företaget har försökt att få skyddsombudet avsatt. Detta drabbade honom psykiskt och ledde till att han blev sjukskriven. Han avgick som skyddsombud, men övertalades av sina kamrater att ta tillbaka uppdraget.

Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen börjar den 16 mars och beräknas pågå fyra dagar.