Arbetsdomstolen

Avskedade jurist - nu stäms fackförbundet i AD

Akademikerförbundet SSR stämmer Kyrkans akademikerförbund för att ha avskedat sin förbundsjurist som ska ha utrett ekonomiska oegentligheter. En repressalie i strid med Las och visselblåsarlagen, anser SSR.

Publicerad

Akademikerförbundet SSR stämmer Kyrkans akademikerförbund KyrkA i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedande av en förbundsjurist. Stämningsansökan nådde Arbetsdomstolen, AD, i fredags.

Akademikerförbundet SSR, som företräder förbundsjuristen, anser att avskedandet är en repressalie från arbetsgivarens sida. Enligt SSR hade förbundsjuristen gjort en utredning om ekonomiska oegentligheter som han lämnat en vecka innan han varslades om avskedandet. KyrkA, förbundsjuristens arbetsgivare, har enligt stämningsansökan uppgett som skäl att förbundsjuristen ska ha varit illojal mot arbetsgivaren och olovligen beträtt sig tillträde till ett låst skåp och till andras kontorsutrymmen. Han ska dessutom ha haft en nedlåtande attityd mot andra människor.

Förbundsjuristen, som anställdes i september 2018 på KyrkA, bestrider avskedandet. Förbundets styrelse ska ha gett förbundsjuristen i uppdrag att kolla den ekonomiska hanteringen på kansliet, eftersom det kunde ha förekommit ekonomiska tveksamheter inom KyrkA. Förbundsjuristen för fram i stämningsansökan att han inte beträtt tillträde till låsta skåp eller gjort något annat olovligt. Han hade inte heller insikt i eller kunskap om att hans utredning var illojal mot arbetsgivaren, eftersom han fi

ck uppdraget av en styrelseledamot.

Förbundsjuristen lämnade sin utredning till styrelsen den 12 november 2019 och i samband med det informerade styrelsen förbundsordföranden. SSR skriver i stämningsansökan att förbundsjuristen i sin utredning upptäckte att det förekommit ekonomiska oegentligheter inom förbundet och anser att det var orsaken till avskedandet. SSR för också fram att arbetsmiljön har varit dålig på KyrkA, och att flera personer har slutat, gått i tidiga pensioner och köpts ut.

Den 19 november 2019 varslades förbundsjuristen om avskedandet och han togs ur tjänst samma dag. Han fick lön fram till den 9 december 2019. Avskedandet verkställdes den 21 december 2019.

Akademikerförbundet SSR anser att avskedandet var en repressalie från arbetsgivaren och att det står i strid med lagen om anställningsskydd, med lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR kräver att avskedandet ska ogiltigförklaras, att Kyrkans akademikerförbund KyrkA ska betala 200 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundsjuristen och lön med 71 000 kronor per månad från december 2019 tills Arbetsdomstolens avgörande.

Texten har uppdaterats.