Arbetsdomstolen

Avslöjade illojalitet på Facebook – stäms på över en miljon

En anställd på ett byggbolag i norra Sverige la upp en facebook-uppdatering om att han startat eget och en av företagets kunder skrev en kommentar som avslöjade att hon redan anlitat det nystartade bolaget.

Publicerad

Nu kräver den tidigare arbetsgivaren nästan 1,3 miljoner i skadestånd från mannen och hans nystartade bolag.

Mannen avslutade sin anställning några veckor efter facebookuppdateringen men arbetsgivaren menar att han brutit mot både lojalitetsplikt, lagen om företagshemligheter och kollektivavtalet.

Arbetsgivaren är ett byggbolag i ett litet samhälle utanför Piteå. Mannen var anställd som arbetsledare och säljare för våtrums- och kakelarbeten.

När han slutade på jobbet den 13 augusti 2018 hade han, enligt den tidigare arbetsgivaren, sedan lång tid förberett och startat sitt nya bolag samt använt kundlistor och annan information från sin arbetsgivare. Han hade även lockat över kunder samt raderat viktig information från arbetsgivaren, ur sin jobbdator för att försvåra för den tidigare arbetsgivaren att bedriva sin verksamhet.

Stämningsansökan till Arbetsdomstolen är riktad både mot den tidigare anställde och mot hans nystartade bolag.