AD: Fel neka förtroendevald reseersättning

2018-09-05 15:22 Mikael Kindbom  

En heltidsfacklig förtroendeman har rätt att behålla den reseersättning han hade i sin tidigare tjänst. Peab bröt därför mot förtroendemannalagen när man tog bort ersättningen.

Mannen som är anställd i Peab som byggnadsarbetare/träarbetare är sedan sommaren 2014 på heltid  facklig förtroendeman och handlägger bland annat arbetsmiljöfrågor. Han har som förtroendevald haft reskostnadsersättning för dagliga resor mellan sin fasta bostad och olika arbetsplatser i Göteborgsregionen.

I mitten av januari 2015 underrättades han om att han fortsättningsvis – för resor från och med januari månad 2015 – inte skulle få någon sådan reskostnadsersättning.

Byggnadsarbetareförbundet stämde Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB för bland annat brott mot löneskyddet och varselskyldigheten i förtroendemannalagen.

Arbetsgivarens uppfattning är att kostnadsersättningar generellt inte omfattas av löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen.

Det håller inte Arbetsdomstolen med om. Enligt Arbetsdomstolen kan varken av lagtexten eller dess förarbeten dras den slutsatsen att just kostnadsersättningar inte skulle omfattas av regleringen i förtroendemannalagen.

AD gör en genomgång av löneskyddet i förtroendemannalagen och menar att syftet med själva lagen är att främja den fackliga verksamheten. I enlighet med detta får inte en facklig förtroendeman ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Bestämmelsen avser att bland annat utgöra en lönegaranti vid omplacering till följd av det fackliga uppdraget. Tanken är, säger AD, att en arbetstagare inte ska komma i en sämre situation än arbetskamraterna för att han eller hon åtar sig ett fackligt uppdrag.

AD drar en parallell till en AD-dom från 1981 (AD 1981 nr 147) som gällde skifttillägg. Av denna dom framgår att en anställd inte har rätt till kostnadsersättning om de särskilda kostnaderna inte uppkommer i den nya tjänstgöringen. Men i detta fall har förtroendemannen på PEAB  också under sitt uppdrag som facklig förtroendeman rent faktiskt haft kostnader för resor mellan bostaden och Göteborgskontoret.

Den förtroendevalde har som byggnadsarbetare haft rätt till reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Han har också under sitt uppdrag som facklig förtroendeman rent faktiskt haft kostnader för resor mellan bostaden och Göteborgskontoret och ska ersättas för det.

Det innebär att arbetsgivaren både genomfört en otillåten försämring av lönevillkoren och brutit mot varsel- och underrättelseskyldigheten i förtroendemannalagen.

Peab Sverige AB måste nu betala reskostnadsersättning med 33 950 kronor och allmänt skadestånd med 30 000 kronor till mannen och 80 000 kronor i skadestånd till Svenska Byggnadsarbetareförbundet som också har rätt till ersättning för rättegångskostnader med knappt 400 000 kronor.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna