AD ogiltigförklarar avskedandet av forskaren

2020-04-23 10:55 Elisabet Örnerborg  
Arbetsdomstolen friar nu forskaren från Lunds universitets anklagelser om oredlighet i forskningen. Foto: TT-Bild

DOM. Arbetsdomstolen friar forskaren från Lunds universitets anklagelser om oredlighet i forskningen. Domstolen, som har granskat såväl hennes musstudie som hennes grisstudie, ogiltigförklarar avskedandet..

Hon hade dragit slutsatser som saknar stöd i det forskningsmaterial hon använt. Denna allvarliga oredlighet i forskningen gjorde att det var rätt att avskeda henne, ansåg Lunds universitet.

Saco-S genom SULF, Sveriges universitetslärare  och forskare, menade att universitetet saknade bevis för sina anklagelser och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras.

Oredlighet i forskning är i sig inte skäl för avskedande eller för uppsägning. Inte heller betyder universitetets beslut att Arbetsdomstolen ska utgå från att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Domstolen måste göra en egen prövning av om hon gjort allvarliga fel i sin forskning så som staten har påstått.

I en musstudie har forskaren räknat antalet hela celler av viss typ i ett visst lager i näthinnan, och i en grisstudie har hon med linjal på en datorbildskärm mätt tjockleken av friska delar i ett viss lager i näthinnan. Hon har redogjort för hur hon mätt och räknat och varför hon gjort det. Staten har inte ifrågasatt de metoder hon använt.

Läs mer: Forskare avskedad för allvarlig oredlighet

Domstolen noterar att de använda metoderna innehåller många felkällor och att det kan vara svårt för olika bedömare att få samma mätvärde. Att två andra bedömare i musstudien fått andra värden beror på att de inte bara räknat hela celler som forskaren gjorde. Det är inte utrett att dessa bedömares mätvärden skulle vara mer korrekta.

På liknande sätt har en annan bedömare kommit till andra resultat i grisstudien. Förbundet har lämnat begripliga konkreta förklaringar för det som inte har bemötts av staten eller berörts av statens förhörspersoner, skriver Arbetsdomstolen och tillägger: Ledamöterna i oredlighetsnämnden har, såvitt framkommit, inte forskat på näthinnor eller haft någon tidigare erfarenhet av att bedöma det aktuella lagret i näthinnan. Det är inte utrett att den andra bedömarens mätvärden varit mer korrekta än forskarens.

Staten har inte visat att forskaren gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning varken i fråga om musstudien eller i fråga om grisstudien, avgör Arbetsdomstolen. Sammanfattningsvis har staten inte visat att hon gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning.

I och med att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedande har forskaren rätt till lön från tidpunkten för avskedandet, den 7 februari 2019, och allmänt skadestånd för det oriktiga avskedandet. Domstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor (förbundet hade yrkat 150 000 kronor). Som förlorande part ska staten ersätta Saco-S för rättegångskostnaderna, 251 461 kronor.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna