AD prövar om forskningsfusk ska kunna överklagas

2018-10-05 14:34 Mikael Kindbom  

Arbetsdomstolen ska nu avgöra om beslut om forskningsfusk ska kunna överklagas som ett arbetsrättsligt ärende i domstol.  I ett yttrande säger Arbetsgivarverket att det inte handlar om arbetsrätt utan ren förvaltningsrätt och inte kan överklagas.

Lag & Avtal skrev i augusti att Växjö tingsrätt öppnat upp för möjligheten att kunna överklaga forskningsfusk sedan en forskare på Linnéuniversitetet i Växjö som fällts för fusk gått vidare med fallet.

Fram till dess hade den typen av beslut inte kunnat överklagas. Enligt praxis har bara själva besluten om disciplinpåföljd setts som en arbetsrättslig åtgärd som man kan föra talan mot i domstol. Vad Växjö tingsrätt nu införde var en möjlighet att också överklaga det bakomliggande beslutet om forskningsfusk eller, som det heter, vetenskaplig oredlighet.

Tingsrätten lutar sig starkt emot en statlig utredning (SOU 2017:10) som kom förra året där det föreslogs en möjlighet att överklaga beslut om oredlighet i forskningen.  Detta har ännu inte blivit verklighet.

Universitetet överklagade Växjö tingsrätts beslut till Arbetsdomstolen och menade att målet skulle ha avvisats. Arbetsdomstolen har nu bestämt sig för att pröva målet. I ett yttrande som AD begärt av Arbetsgivarverket skriver verket att det aktuella beslutet inte berör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Beslutet som överklagats har sin grund i högskoleförordningen och handlar om hur misstankar om oredlighet ska utredas. Det, menar Arbetsgivarverket, är beslut som universitet fattas inte i egenskap av arbetsgivare utan som i egenskap av förvaltningsmyndighet.  Det är alltså ingen arbetsrättslig fråga och därför kan inte Arbetsgivarverket medverka i processen som företrädare för staten.

Av Arbetsgivarverkets svar följer att målet skulle ha avvisats i tingsrätten och möjligheten att överklaga den här typen av beslut dröjer och kommer i så fall, om den aktuella utredningen får rätt, att i framtiden avgöras som förvaltningsärenden i förvaltningsdomstol.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna