AD: Rätt att avskeda förtegen rattfyllerist

2020-05-25 10:41 Jonna Söderqvist  

Facket menade att SSAB brustit i sitt rehabiliteringsansvar då en underhållsreparatör fortsatte att köra bil på industriområdet trots att han förlorat körkortet på grund av rattfylleri. Men arbetsgivaren avskedade mannen och nu ger Arbetsdomstolen, AD, arbetsgivaren rätt.

Industrifacket Metall stämde Industriarbetsgivarna och SSAB Emea AB för avskedandet av en underhållsreparatör.

Bakgrunden är att underhållsreparatören regelbundet använde SSAB:s truckar och personbilar inom industriområdet. Enligt bolagets säkerhetsregler krävs giltigt körkort för att få använda fordon på industriområdet, vilket reparatören visste. Den 10 augusti 2018 blev hans körkort återkallat i tolv månader på grund av att han åkte fast för rattfylleri på fritiden.

Men reparatören informerade inte arbetsgivare utan fortsatte att köra SSAB:s fordon i arbetet till och med den 12 mars 2019. Då fick SSAB veta att hans körkort var återkallat. Den 25 mars 2019 höll SSAB ett möte med reparatören där han fick en erinran och omplacerades till dagstjänst. Senare samma dag kallades han till alkohol- och drogtest på arbetsplatsen. Han genomförde inte testet, utan åkte direkt hem. Följande dag stannade han hemma utan att först meddela arbetsgivaren. Han blev arbetsbefriad samma dag och avskedad den 23 april 2019.

Förbundet förde fram att underhållsreparatören visserligen hade gjort sig skyldig till viss misskötsamhet, till exempel att inte följa säkerhets- och ordningsföreskrifterna. Men enligt förbundet hade han inte grovt åsidosatt sina åligganden gentemot SSAB. Förbundet framhöll att misskötsamheten i samtliga fall berodde på hans alkoholsjukdom, som arbetsgivaren känt till sedan 2013. Förbundet ansåg att SSAB brustit i sitt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivaren ansåg att underhållsreparatören allvarligt åsidosatt SSAB:s säkerhets- och ordningsföreskrifter samt sina skyldigheter gentemot bolaget. Hans agerande var särskilt allvarligt med tanke på de stränga kraven på säkerhet inom tung industriverksamhet. Han fortsatte dessutm att missköta sig efter erinran. Enligt arbetsgivaren saknade hans alkoholsjukdom betydelse för frågan om det funnits grund för avskedandet.

Nu slår Arbetsdomstolen fast att avskedandet var lagligen grundat. Att medvetet under en längre tid olovligt köra arbetsfordon i arbetet i den farofyllda trafikmiljön på industriområdet och därmed bryta mot bland annat SSAB:s uttryckliga säkerhetsföreskrifter är enligt AD i sig ett allvarligt brott mot underhållsreparatörens förpliktelser i anställningen. AD konstaterar också att underhållsreparatören inte medverkat till SSAB:s utredning av den olovliga körning som skett på industriområdet. Tvärtom hade han dolt sanningen och till och med ljugit för sin dåvarande chef. Underhållsreparatören har på ett allvarligt sätt avvikit från det krav på pålitlighet i säkerhetshänseende på en särskilt riskfylld arbetsplats som SSAB haft rätt att ställa, skriver AD.

Enligt AD kan underhållsreparatörens eventuella alkoholsjukdom inte i någon relevant mening anses ha orsakat det agerande som har betydelse för avskedandefrågan. Att SSAB skulle ha försummat rehabiliteringsansvaret saknar betydelse i frågan om avskedandet, konstaterar AD. Underhållsreparatören har genom sitt agerande grovt åsidosatt sina åligganden mot SSAB.

Arbetsdomstolen nekar Industrifacket Metalls talan och förbundet ska därför betala motpartens rättegångskostnader på 312 500 kronor.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna