AD: Skadestånd till polisfacket - staten bröt mot MBL

2016-12-14 11:55 Calle von Scheele  

DOM. Polisförbundet får ett skadestånd på 200 000 kronor för att förhandlingarna om inplacering av tjänster i de nya polismyndigheten inte följt reglerna i medbestämmandelagen.

(Uppdaterad) Det framgår av dagens dom från arbetsdomstolen, men i det komplicerade målet anses parterna vunnit och förlorat i lika hög grad.

Dagens dom om hur inplaceringen av de anställda i den nya polismyndigheten gått till leder till att båda parter får stå för sina egna rättegångskostnader. Inplaceringen har inte gått helt rätt till, men felet var inte så grovt att Polisförbundet var berättigat till sitt begärda skadestånd på hela 10 miljoner kronor.

–  Många av de problem vi i dag ser inom polisen kommer från det hastiga beslutet att placera in personalen i den nya organisationen. Det medförde bland annat att väl fungerande verksamheter splittrades, kommenterar Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet, domen enligt Polistidningen.

Hon ser domen som ett viktigt erkännande av vikten av fackligt inflytande och delaktighet.

När de tidigare 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen vid årsskiftet ombildades till en myndighet inrättades en särskild organisation med namnet genomförandekommittén.

Tvisten gäller om staten har fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen. Frågan är om den nya Polismyndigheten, efter att den inlett sin verksamhet den 1 januari 2015, skulle ha förhandlat med den fackliga motparten innan myndigheten fattade eller verkställde vissa beslut, oavsett om dessa beslut varit föremål för förhandling mellan genomförandekommittén och motparten.

Enligt dagens dom hade kommittén den möjligheten.

Men i förhandlingarna om inplacering fick den fackliga motparten uppgiften om att detta förslag var preliminärt. Hur just budskapet om en preliminär inplacering skulle uppfattas och huruvida detta skulle leda till ytterligare förhandlingar och i vilka former diskuteras i den 40-sidiga domen.

Efter ett långt resonemang om parternas agerande och vilka möjligheter det fanns till förhandlingar på olika nivåer i organisationen konstaterar domstolen:

”Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdomstolen att staten genom genomförandekommittén inte fullt ut fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslut om bemanning av den nya organisationen.”

Parter var Offentliganställdas förhandlingsråd och Polisförbundet mot Arbetsgivarverket.

 

Länk: Läs domen här.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna