Byggnads krävs på 1,25 miljoner för brott mot fredsplikt

2020-04-30 00:00 Elisabet Örnerborg  

Entreprenad. Byggnads har skickat brev till flera av PME:s uppdragsgivare och uppmanat dem att häva kontrakten med PME. Det är en olovlig stridsåtgärd, anser byggbolaget och stämmer förbundet till Arbetsdomstolen.– Det är ingen stridsåtgärd, svarar Byggnads via sitt ombud.

Byggbolaget PME kräver Byggnads på 1,25 miljoner kronor i allmänt skadestånd. De brev Byggnads skickat till några av PME:s uppdragsgivare med krav på att de ska häva entreprenadavtalen med PME är en stridsåtgärd, som inte beslutats i behörig ordning och inte heller varslats. Eftersom parterna omfattas av kollektivavtal och fredsplikt råder är det dessutom en olovlig stridsåtgärd, anser bolaget.

Advokat Richard Sahlberg på Foyen advokatfirma KB företräder bygg­bolaget PME tillsammans med biträdande juristen Erik Jagbrant. Lag & Avtal når Richard Sahlberg på tele­fonen.

Har några avtal hävts till följd av Byggnads brev?

– Än så länge är det ingen som hävt något avtal, men kunder som PME ­tidigare samarbetat med har inte velat teckna nya avtal, säger Richard Sahlberg efter att ha kollat med bolaget.

Han tillägger att PME på annat sätt har fått reda på att det beror på situationen med Byggnads.

Två exempel på de brev Byggnads skickat har lämnats med stämningsansökan. Det ena är ställt till UBAB, Ulricehamn Betong AB, den 19 febru­ari 2020. I enlighet med bygg­av­talet, bilaga D, begär Byggnads region Mälar­dalen att entreprenaden med byggfirman PME AB hävs. Begäran avser samtliga arbetsplatser i regionens område.

Anledningen till begäran är att byggbolaget bryter mot lag och det ingångna kollektivavtalet plus att bo­laget försökt dölja att det anlitat under­entre­pre­nörer, genom att ha tryckt PME:s logga på underentreprenörens anställdas ID06-kort, klätt upp dem i kläder med PME:s logga samt låtit underentreprenörens anställda ange PME som uppdragsgivare vid inskrivning på arbetsplatsen.

UBAB:s inköpschef Niclas Bengtsson vill inte uttala sig för pressen om vilken påverkan brevet haft.

– Det är en diskussion vi för med PME och ingen annan, säger han.

Det andra brevet som är skickat till Wästbygg är också daterat den 19 februari 2020. Det är i stort sett likalydande men undertecknat av Byggnads region Skåne, och begäran om hävning gäller här PME AB:s samtliga arbetsplatser i region Skånes område, bland annat kvarteret Bronsåldern 1, Helsingborg.

Av stämningsansökan framgår att PME, som har hängavtal med Byggnads, upphörde med att anlita en under­entreprenör efter att den utretts av Byggnads. I stället anlitade bolaget en annan underentreprenör efter ett godkännande från Byggnads. Trots detta har Byggnads fortsatt utreda PME och denna underentreprenör, enligt stämningsansökan.

Bolaget yrkar också att Arbetsdomstolen i ett interimistiskt beslut ska se till att Byggnads skriver nya brev till PME:s uppdragsgivare och tar tillbaka kraven om hävning.

Stämning har utfärdats mot Byggnads, Byggnads region Skåne och Byggnads region Mälardalen. Förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd, företräder dem alla tre.

– Den springande punkten är om för­bundet vidtagit någon åtgärd. Förbundet be­strider att så är fallet.

Anne Alfredson håller nu på med svaromålet till Arbetsdomstolen. ­Enligt medbestämmandelagens paragraf 38, om facklig vetorätt i vissa fall, ska den arbetsgivare som vill anlita någon för ett visst arbete förhandla med arbets­tagar­orga­nisa­tionen innan beslut fattas. Förbundet får lägga veto om entreprenaden eller inhyrningen kan tänkas innebära att lag och/­eller avtal kommer att åsidosättas. Om förbundet lägger ett veto följer av 39 § mbl att åtgärden inte får verkställas.

– Det tar tid och kraft att sitta i ­sådana förhandlingar, säger Anne Alfredson.

Därför har Byggnads och Bygg­före­tagen kommit överens om en förenkling av vetot i kollektivavtalen, förklarar hon.

– I vissa situationer, som den som gäller nu, kan Byggnads i efterhand lägga ett veto, säger Anne Alfredson.

Arbetsdomstolen håller muntlig förberedelse i mål A 29/20 den 12 maj 2020.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen