Därför är Babblarna ett fall för AD

2019-02-26 10:52 Mikael Kindbom  

Är verkligen tvisten om upphovsrätten till barnfigurerna Babblarna en fråga för Arbetsdomstolen? Animatören som stämdes ansåg inte det men AD beslutade att Arbetsdomstolen är behörig att pröva målet.

I maj förra året stämde företaget Hatten Education AB som ligger bakom konceptet med Babblarna animatören Ola Schubert som hävdar att han tecknat figurerna. Hatten vill ha klarhet i vem som egentligen äger rättigheterna till Babblarna?

Företaget hävdar att om animatören skulle anses förfoga över upphovsrätten skulle hela dess verksamhet stoppas eftersom allt bygger på figurerna.

Men är upphovsrätt något som Arbetsdomstolen egentligen ska syssla med? Patent- och marknadsdomstolen inrättades ju för snart tre år sedan för att ta hand om den typen av immaterialrättsliga tvister.

Ola Schubert drev fram ett beslut i AD i oktober förra året kring frågan om Arbetsdomstolens behörighet. Det handlar i detta fall om två mål, dels vilka rättigheter Ola Schubert förvärvat i sin roll som arbetstagare dels vilka rättigheter han fick under den tid han var uppdragstagare.

När det gällde hans roll som arbetstagare anser AD att tvisten rör Hatten Education och Ola Schubert i egenskap av arbetsgivare respektive arbetstagare. Därför är det en arbetstvist som ska avgöras i AD.

Den andra frågan är då om målet som rör Ola Schuberts tid som arbetstagare, genom så kallad kumulation, kan avgöras i AD tillsammans med målet som rör hans tid som uppdragstagare. AD slår först fast att målen inte kan handläggas gemensamt i AD om målet som rör Ola Schuberts tid som uppdragstagare skulle betecknas som en upphovsrättslig tvist.

Här säger AD, med stöd av förarbetena, att det är grunden för talan som avgör och om målet aktualiserar en tillämpning av upphovsrättslagen hör det hemma i Patent- och marknadsdomstolen. Mål som inte regleras i upphovsrättslagen hamnar därmed utanför Patent- och Marknadsdomstolen.

Tvister om bättre rätt till immateriella rättigheter ställer inte de krav på teknisk sakkunskap som föranleder prövning i Patent- och marknadsdomstolen. Även om de har immaterialrättslig anknytning anser AD att dessa mål i grunden rör andra typer av civilrättsliga frågeställningar som också kan prövas av AD.

Och i detta fall är har tvisten kring uppdragsavtalet immaterialrättslig anknytning. Även om grunden för talan är en påstådd övergång av rättigheter baserad på uppdragsförhållandet mellan parterna ska inte upphovsrättslagen tillämpas utan i stället andra civilrättsliga frågeställningar som faller utanför Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behörighet.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna