Fler män anmäler till DO

2017-04-27 00:00 Lena Gunnars  
DO konstaterar att allt fler anmälningar om diskriminering på grund av föräldraledighet bland männen ökar i antal. Foto: Jörgen Appelgren

Bara två domar som Diskrimineringsombudsmannen drivit i Arbetsdomstolen rör uppsägningar som haft samband med föräldraledighet. Bland anmälningarna till DO om diskriminering på grund av föräldraledighet har männen börjat öka i antal.

DO har sedan 2009 drivit 13 mål som rör missgynnande på grund av föräldraledighet. Sju av fallen har lett till fällande domar i Arbetsdomstolen. Men bara två av domarna rör just uppsägningar som har haft samband med föräldraledighet. Det är fallet med pappan som sades upp på det lilla möbelföretaget efter att ha lämnat in en ansökan om föräldraledighet. Den andra domen rörde en avbruten provanställning.

– Men det blev en tredskodom, eftersom arbetsgivaren aldrig hörde av sig, säger Annika Höög, utredare på DO.

Bland anmälningarna om brott mot föräldraledighetslagen som kommit in till DO är kvinnorna i klar majoritet. Men anmälningarna från män har på senare år ökat något i antal, från tio stycken 2014 till 18 i fjol.

Anmälningarna till DO kan röra saker som att en person inte får ett jobb, att en provanställning avslutats, lönen eller att någon som varit föräldraledig får sämre arbetsuppgifter när hon eller han kommer tillbaka till jobbet.

DO har en upplysningstjänst dit både arbetstagare och arbetsgivare kan ringa om man har frågor som rör till exempel föräldraledighetslagen.

Anmälningar till DO om missgynnande på grund av föräldraledighet

2014:

Kvinnor: 42

Män: 10

2015:

Kvinnor: 44

Män: 13

2016:

Kvinnor: 58

Män: 18

Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO

Förbud mot missgynnande behandling av föräldralediga

Paragraf 16: En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet, beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet, eller säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Paragraf 17: Om en arbets­tagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbets­tagaren begär det.

Källa: Föräldra­ledighetslagen

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna