Första målet i AD med staten mot en generaldirektör

2018-06-21 00:00 Mikael Kindbom  

För första gången prövar Arbetsdomstolen vad som krävs för att avskeda en generaldirektör. Staten måste visa att Transportstyrelsens chef Maria Ågren grovs åsidosatt sina åligganden. En form av upp­rättelse och 115 000 kronor i månadslön i fyra år ligger i potten.

Karin Lundin är ombud för Sveriges Ingenjörer och stämde staten inför Arbetsdomstolen den 11 december förra året. Aldrig tidigare har, såvitt hon känner till, en generaldirektör försökt få ett avskedande ogiltigförklarat i Arbetsdomstolen.

Och Statens ansvarsnämnd, som prövade avskedandet den 28 september förra året och gick på regeringens linje, konstaterade att frågan var ”grannlaga” och att ingen general­direktör i modern tid avskedats förrän Maria Ågren drabbades.

Frågan är om Maria Ågrens beslut att lägga ut myndighetens it-verksamhet på extern drift med risk för att hemlig information kom i orätta händer var tillräckligt allvarligt för att avskeda henne.

Ansvarsnämnden sa bland annat att brott som begås i tjänsten av myndighetschefer ska bedömas särskilt strängt och att allmänhetens och regeringens förtroende kan förbrukas vid allvarliga brott. Nämnden ansåg att Maria Ågrens brott (vårdslöshet med hemlig uppgift) var tillräckligt för att kunna avskeda henne. Att hon informerat sin styrelse och regeringen i förväg om hanteringen av hemliga uppgifter och fått grönt ljus spelar ingen roll eftersom hon har ett eget tjänste­ansvar.

Ansvarsnämndens beslut kommer nu att bli till ledning för Arbetsdomstolen men den är inte på något sätt bunden av det. Eftersom det inte finns någon praxis inom arbetsrätten vad gäller höga chefer får AD luta sig mot lagtext och de fall som gäller avskedande på lägre nivåer.

– Fallet blir principiellt viktigt för framtiden, säger Karin Lundin, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, som är ombud i målet.

Hon menar att ansvarsnämndens skrivningar indikerar målets svårighetsgrad och att en prövning i AD därför välkomnas till och med av nämnden själv.

– Nämnden uppmanar ju oss mer eller mindre att gå vidare genom sina skrivningar. De rättsliga frågorna är mycket intressanta.

Mycket står på spel i det här målet. Vinner Maria Ågren kan hon vänta sig 115 000 kronor i månadslön från det att hon avskedades till och med tills det ordinarie förordnandet går ut om knappt tre år.

Sveriges Ingenjörer går fram med flera grunder i målet. Förbundet anser att förflyttningen av Maria Ågren till en tjänst som generaldirektör i regeringskansliet innebär att regeringen redan utkrävt ansvar. Regeringen gav henne befogad anledning att tro att saken var utagerad och då var det kört för regeringen att avskeda henne från den nya tjänsten. Vidare anses rege­ringen ha lagt omständigheter till grund för avskedandet som var mer än två månader gamla och därmed preskriberade. Till slut menar Sveriges Ingenjörer att Maria Ågren godkände strafföreläggandet utan att för den skull erkänna brottet. Hon ville bara slippa den publicitet som en huvudförhandling i domstol skulle medföra. Och även om AD skulle anse henne skyldig till brottet är frågan om detta förhållande får användas som grund för avskedande från den nya anställningen som hon förflyttades till i Regeringskansliet.

Staten som begärt och fått anstånd med sitt svar i flera månader skriver genom advokat Robert Lakatos att regeringen inte hade överblick över allvaret i generaldirektörens hantering av de hemliga uppgifterna förrän Maria Ågren godkände straff­före­läggandet gällande vårdslöshet med hemlig uppgift.

När det gäller strafföreläggandet påpekar staten att ett godkänt strafföreläggande gäller som en lagakraftvunnen brottmålsdom.

Den tjänst på regeringskansliet som Maria Ågren fick ska enligt staten inte ses som en förflyttning utan som en frivillig överenskommelse mellan parterna.

Staten aviserar i sitt svaromål att man kommer att kalla 10-15 vittnen. Huvudförhandling planeras till 27-30 november i år.

Anställningsregler för myndighetschefer

Tidsbegränsad anställning på sex år är den vanligaste anställningsformen för de flesta myndighetschefer. Förordnandet kan därefter förlängas med tre år. Myndighetscheferna kan förflyttas till en annan statlig anställning av organisatoriska skäl eller om det annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

Hittills har ingen generaldirektör protesterat och gått vidare rättsligt med denna typ av omplacering.

För cheferna för de kvarvarande affärsverken (Affärsverket Svenska kraftnät, Luftfartsverket, Statens järnvägar och Sjöfartsverket) gäller striktare villkor för anställningen. Dessa arbetstagare kan skiljas från sin anställning med omedelbar verkan före utgången av anställningstiden, om det är nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.

För att avskeda en myndighetschef krävs att denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Bedömningen ska göras utifrån lagen om offentlig anställning, Loa, tillsammans med grunden om avskedande i Las.

Petade generaldirektörer

Maria Ågren av­skedades från jobbet som generaldirektör på Transportstyrelsen 2017.

Ann-Marie Begler slutade i förtid på För­- säk­rings­kassan 2018.

Dan Eliasson slutade i förtid som rikspolischef 2018.

Ingemar Hansson slutade i förtid på Skatteverket 2017.

Angeles Bermudez-Svankvist slutade i förtid på Arbetsförmedlingen 2013.

Christina Lugnet slutade i förtid på Tillväxtverket 2012.

Bo Bylund slutade i förtid på Arbetsför­medlingen 2008.

Stefan Strömberg slutade i förtid som riks­polischef 2007.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna