HD:s dom i Byggnads mål öppnar för fortsättning

2015-12-17 13:32 Elisabet Örnerborg  
DO:s kritik efter en tvist om diskriminering i HD är felaktig, skriver debattörerna. Foto: Sofia Tanaka/TT-Bild

Högsta domstolens å ena sidan och å andra sidan i skadeståndsfrågan öppnar för att målet mellan Henrik Gustavsson och Byggnads kan fortsätta i tingsrätten. Den får avgöra om fackets stridsåtgärd 2006 var ett brott mot Europakonventionen, och sedan om facket i så fall kan bli skadeståndsskyldigt.

Svenskt Näringsliv har redan nu kommit fram till att Byggnads ska betala skadestånd. Och att Henrik Gustavsson har vunnit målet.

Centrum för Rättsvisa som företräder Henrik Gustavsson skriver att Högsta domstolen nu avgjort den principiella frågan i målet. Nämligen den om Byggnads över huvud taget kan bli skadeståndsskyldigt.

"Nu kommer målet att fortsätta i tingsrätten för prövnings i sak", skriver Centrum för rättvisa.

Men Högsta domstolens avgörande i frågan om skadestånd är inte entydigt. Domstolens utgångspunkt har varit för det fall att Byggnads blockad mot Henrik Gustavssons byggfirma 2006 skulle strida mot Europakonventionen. Och i så fall skriver domstolen "så innebär det inte i och för sig att förbundet är skyldigt att betala ersättning till HG för de skador som HGS Linköping AB kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna".

Det kollektivavtal Byggnads med stöd av blockaden ville få byggfirman att skriva på innehöll krav på granskningsarvoden. Något som var uppe till prövning i Europadomstolen i Evaldsson-målet. Efter kritik från Europadomstolen mot arvodenas brist på transparens kom de att avskaffas i det kollektivavtal som träffades 2007 och som Henrik Gustavsson gick med på, strax innan hans firma gick i konkurs. Byggnads blockad mot firman ansågs av konkursförvaltaren vara den huvudsakliga orsaken till konkursen.

Clarence Crafoord menade under huvudförhandlingen i Högsta domstolen att Byggnads skulle jämställas med stat och kommun. Detta eftersom staten har överlåtit en del av normgivningsmakten till arbetsmarknadens parter. Det resonemanget tillbakavisas av domstolen. Byggnads är en ideell förening och kan inte krävas på skadestånd för konventionsbrottet i sig, resonerar domstolen. Men förbundet skulle kunna dömas till ansvar för ren förmögenhetsskada om förbundets "rättighetskränkande handlande med hänsyn till omständigheterna är att anse som kvalificerat otillbörligt".

-Byggnads har försökt tvinga på Henrik Gustavsson ett kollektivavtal som underkändes av Europadomstolen. Det är rimligen ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande som innebär att Byggnads är skyldigt betala skadestånd till Henrik Gustavsson, säger Clarence Crafoord.

Men Högsta domstolen uttrycker sig inte så rakt på sak. Domstolen skriver att det under mellandomstemats förutsättningar inte kan uteslutas att en rättighetskränkning enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer skulle kunna ge rätt till ersättning för förmögenhetsskada.

Två ledamöter, Lena Moore och Lars Edlund anser att domstolen skulle ha svarat klart nej på frågan om Byggnads skulle kunna dömas till skadestånd.

 

 

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna