”Jag kände historiens vingslag när jag gick igenom porten”

2019-10-17 00:00 Elisabet Örnerborg  

Huvudförhandling. I somras utsågs ledamöterna som inte är anställda av Arbetsdomstolen för nästa treårsperiod. Tre nya namn finns bland de ordinarie ledamöterna. Två av dem har tidigare varit ersättare, men förhandlaren Stefan Lagervall, utsedd efter förslag från Arbetsgivarverket, är helt ny.

Han har just varit med på sin första huvudförhandling när Lag & Avtal ringer.

– Det var torsdagen den 19 september, en förhandling som gällde en överklagad tingsrättsdom. Jag kände historiens vingslag när jag gick igenom porten. Det var stort, säger Stefan Lager­vall.

Sent på eftermiddagen efter förhandlingen höll domstolens leda­möter under ledning av ordförande Karin Renman en muntlig överläggning.

– Dom kommer i månadsskiftet oktober-november, säger Stefan Lager­vall och tillägger att han tycker att det var ett bra förhandlingsklimat.

Stefan Lagervall är jurist och har visserligen arbetat med arbetsrätt i många år men inte processat. På Arbetsgivarverket är han förhandlare sedan ett år, dessförinnan var han rådgivare. Innan han kom till Arbetsgivarverket arbetade han som förhandlare och företagsrådgivare hos Transportföretagen.

Han får inte vara med när någon statlig myndighet är part i det mål huvud­förhandlingen gäller.

– Det skulle vara jäv. Huvudförhandlingen den 19 september gällde en privat arbetsgivare. Därför kunde jag vara med.

Kommande domstolsförhandlingar som Stefan Lagervall ska vara med på finns uppsatta på ett schema som gäller ända till februari nästa år.

Arbetsgivarverkets ordinarie ledamot har dock tre ersättare. Uppdraget fördelas på alla fyra så att det rör sig om en till två dagar per månad för varje.

De andra två nya ordinarie ledamöterna, avtalssekreteraren Madelene Engman utsedd på förslag från LO, och förhandlingschefen Ari Kirvesniemi, utsedd på förslag av Svenskt Näringsliv, har alltså varit ersättare i domstolen förut.

Som avtalssekreterare och första vice ordförande för GS Facket är Made­lene Engman i hög grad inblandad i den kommande avtalsrörelsen. Kan det komma att krocka med det nya uppdraget i Arbets­domstolen?

– Jag har ju varit ersättare i domstolen under tidigare avtalsrörelser utan problem. Jag kan ha varit uppsatt för något mål som blivit förlikt. Att ansvara för avtalsrörelsen för GS del och samtidigt vara ordinarie ledamot i AD kan nog bli en utmaning. Men det löser sig säkert då vi är många som kan rycka in.

Till de fyra ordinarie leda­möterna som LO utsett finns det tolv ersättare.

Madelene Engman anser att det är en bra erfarenhet att ha förhandlat fram avtal när hon som ledamot i Arbetsdomstolen ska vara med och döma i kollektivavtalstvister.

AD:s ordinarie ledamöter

Anställda i Arbetsdomstolen

Cathrine Lilja Hansson, ordförande och administ­rativ chef

Karin Renman, ord­förande

Jonas Malmberg, ord­förande

Sören Öman, ord­förande

Ledamöter som inte är anställda i Arbetsdomstolen

Vice ordförande

Fd expeditionschef Dag Ekman

Rådman Peter Syrén

Avdelningschef och chefsjurist Anna Middelman

Rådmannen Inger Anders­son

Ledamöter som inte kan anses företräda arbets­givar- eller arbets­tagar­intressen

Fd bitr direktör Christer Måhl

Fd chefsjurist Kurt Eriksson

Fd direktör Kerstin G Andersson

Utsedda efter förslag av Svenskt Näringsliv

Fd direktör Bengt Huldt

Fd direktör Karl Olof Stenqvist

Fd förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn

Förhandlingschef Ari Kirves­niemi

Utsedda efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsrättsjurist Göran Söder­löf

Chefsarbetsrättsjurist Johanna Torstensson

Utsedd efter förslag av Arbets­givar­verket

Förhandlare Stefan Lagervall

Utsedda efter förslag av Lands­organisationen i Sverige (LO)

Avtalssekreterare Veli-Pekka Säik­kälä

Avtalssekreterare Torbjörn Johans­son

Avtalssekreterare Lenita Granlund

Ombudsman Madelene Johansson Engman

Utsedda efter förslag av Tjänstemännens Central­organisation (TCO)

Fd förbundsordförand Annette Carnhede

Fd bitr förhandlingschef Carl-Gustaf Hjort

Utsedd efter förslag av SACO

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna