Polisen: Namn och postnummer gick före kompetens

2016-11-24 00:00 Elisabet Örnerborg  
Ombudsman Göran Malmborg säger att Polisförbundet var positivt inställt till den nya organisationen i början. Sedan gick det för fort. ”Man slog sönder väl fungerande arbetsgrupper. Polisorganisationen i Nacka placerades i Flemingsberg. Upparbetade kontakter med socialtjänsten, uppgiftslämnare, förlorades helt.”

PÅ PLATS I AD. Gick det rätt till när 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium blev en gemensam myndighet den 1 januari 20015? Polisförbundet och OFR/P hävdar att det inte gjorde det och kräver 10 miljoner kronor för brott mot mbl.

Arbetsdomstolens ordförande Jonas Malmberg förklarar inledningsvis vad tvisten handlar om: Enligt paragraf 11 i medbestämmandelagen, MBL, ska arbetsgivaren hålla förhandlingar före viktiga beslut. En förhandling om den preliminära inplaceringen i den nya organisationen hölls 7-8 augusti 2014. Skulle den ha genomförts av Polismyndigheten och inte av Genomförandekommittén?

Det var Polismyndigheten som skulle ha förhandlat och det i januari 2015, menar Polisförbundets ombud Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd.

– Ombildningen var en verksamhetsövergång enligt paragraf 6b i Las. Det är förvärvaren som ska besluta om förändringar, säger hon.

Genomförandekommittén, som bestod av kammarrättspresidenten Thomas Rolén och hr-direktören Kajsa Möller, hade inte det funktionella arbetsgivaransvaret. De kunde bara vidta vissa förberedande åtgärder. Inplaceringen i augusti var bara något som sedan skulle följas upp, enligt Annett Olofsson.

– De tomma rutorna fylldes i utan hänsyn till personernas kompetens. I vissa fall i bokstavsordning, i andra hand efter postnummer, säger hon.

Läs också intervjun med polisens nationella skyddsombudet:

Läs mer: ”Det är en moment 22-situation”

Inplaceringen kallades dessutom hela tiden preliminär.

Arbetsgivarverkets biträdande chefsjurist Hedda Mann håller med om att inplaceringen var preliminär, men av tre andra skäl.

– Antalet medarbetare var väldigt stort, det skulle kunna finnas personer som tackade nej och det finns en hög rörlighet hos polisen. Därför skulle justeringar behöva göras under hösten.

De 28 500 poliserna skulle placeras in i boxar.

– Det togs inte hänsyn till kompetens, det är riktigt. Ett sätt att inplacera i grupper var efter bokstav, säger Hedda Mann.

Till grund för omorganisationen fanns ett direktiv till Genomförandekommittén och ett riksdagsbeslut. En särskild utredare skulle utses. Utredaren skulle besluta om hur den nya organisationen skulle se ut samt bemanna den. Till utredare utsågs sedan Thomas Rolén.

Hedda Manns bisittare, Arbets­givar­verkets jurist Hanna Schmidt, säger att enligt direktiven var det kommittén som skulle mbl-förhandla.

– Staten har mbl-förhandlat genom Genomförandekommittén. Någon ytterligare förhandlingsskyldighet finns inte, säger Hanna Schmidt.

Under augustiförhandlingen trodde Genomförandekommittén att det rådde samförstånd, påpekar hon.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är först ut att vittna. Hon deltog i ett möte med Thomas Rolén och Kajsa Möller i juni 2014.

– Datasystemen skulle göras om, våra medlemmar föras över i ett annat system. Då ville vi ha med ordet preliminär, för att det skulle vara tydligt att den skarpa förhandlingen skulle komma senare, säger hon.

Polisförbundets ombudsman Göran Malmborg, som var den som deltog fortlöpande i mötena med Genomförandekommittén, vittnar om förhandlingen 7-8 augusti, den som arbets­givaren anser var en mbl-förhandling.

– Vi var överens om att det var en preliminär inplacering, att det inte var där vi skulle arbeta den 1 januari 2015. Annars hade vi lämnat förhandlingen i oenighet, säger han och fortsätter:

– När Kajsa Möller i oktober 2014 säger att alla chefer ska sägas upp, då förstår vi att det inte är en preliminär inplacering längre. Vi blev bestörta.

Hanna Schmidt frågar Göran Malmborg varför parterna satt i två dagar i en mbl-förhandling om en inplacering som bara var ett ”test”?

– För att våra medlemmar skulle få sina anställningsvillkor i den nya organisationen, få sin lön, svarar han.

Efter lunch förhörs Kajsa Möller, nu Polismyndighetens hr-direktör.

Nästa morgon kl.9.00 är alla på plats utom Polisförbundets ombud. Efter en tids väntan ropar Jonas Malmberg ut att förhandlingarna fortsätter. Då kommer Annett Olofsson in i salen med något i handen.

– Det här dokumentet visar att ännu en konsultbyrå anlitats. Det har betydelse för Kajsa Möllers trovärdighet och för att visa att förbundet inte fick all information, säger hon.

Kajsa Möller hade dagen innan på en fråga från fackets ombud nekat till att det fanns någon annan konsultbyrå inblandad än Ernst & Young. I sitt slutanförande säger Annett Olofsson:

– Det är svårt att skaka av sig känslan att Genomförandekommittén medvetet var otydlig med vad preliminär placering betydde. Det har inte undgått någon att polisen dras med svåra sviter efter omorganisationen.

Hedda Mann tar upp att Kajsa Möller på augustiförhandlingen sagt att inplaceringen skulle gälla.

– Frågan är om inte Göran Malmborg också förstod det. Man kan fråga om Polisförbundet inte från början var emot omorganisationen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna