Regionen stoppade läkarens AT-tjänstgöring

2019-11-04 15:57 Karin Nilsson  

Läkaren fick inte göra klart sin AT-tjänstgöring, trots att hon klarat de medicinska målen. Nu stämmer Läkarförbundet Västra Götalandsregionen till Arbetsdomstolen och kräver sammanlagt en halv miljon kronor i skadestånd.

En medlem i Sveriges Läkarförbund utexaminerades från läkarutbildningen i slutet av juni 2015. I november, samma år anställdes hon som AT-läkare vid Värnamo sjukhus, för att kompletterar grundutbildningen med de praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. Hon trivdes bra men saknade familj och vänner. Hon sökte därför en placering närmare hemorten och anställdes i maj 2016 av Västra Götalandsregionen på en AT-tjänst i Uddevalla.

Inledningsvis fungerade allt bra men under senhösten, efter en sjukskrivning, upplevde medlemmen att AT-chefens attityd förändrades. AT- läkaren uppfyllde kontinuerligt de medicinska målen i tjänstgöringen och några specifika brister i hennes agerande påtalades inte av regionen. Det skriver Läkarförbundet i sin stämningsansökan som lämnades in till Arbetsdomstolen i slutet av oktober.

Läkarförbundet anser att Regionen har skilt AT-läkaren från anställningen, utan att det funnits någon grund för detta. Regionen har inte heller följt kollektivavtalet mellan förbundet och regionen. I ansökan stämmer Läkarförbundet Västra Götalandsregionen och kräver att regionen betalar 346 610 kronor i ekonomiskt skadestånd och 100 000 kronor i allmänt skadestånd till medlemmen. För egen räkning kräver förbundet 40 000 kronor i allmänt skadestånd.

Förbundet, som företräds av förbundsjurist Magnus Bäckström på Sveriges Ingenjörer, skriver i sin ansökan att regionens AT-chef skrev ett brev till Socialstyrelsen i mitten av februari. AT-läkaren beskrevs som omdömeslös, samvetslös med begränsad empatisk förmåga och med en misstänkt personlighetsstörning. Samtidigt uppgav chefen att AT-läkaren klarade de medicinska målen för tjänstgöringen. Chefen ansåg att Socialstyrelsen borde göra en bedömning av om AT-läkaren överhuvudtaget var lämplig som läkare.

Den 10 maj återkallade Socialstyrelsen, som en följd av regionens agerande, alla landstings generella bemyndigande att meddela AT-läkaren särskilt förordnande att utöva yrket. AT-läkaren fick stanna hemma med bibehållen lön. Hon mådde mycket dåligt på grund av det som hänt och blev sjukskriven från mitten av juli till dess att hennes förordnande löpte ut den sista september. Regionen hade kunnat ansöka hos Socialstyrelsen om att få ge ett särskilt förordnande för AT-läkaren så att hon hade kunnat ges möjlighet att bli klar med sin AT-tjänstgöring, trots att den tid som avtalats om från början hade löpt ut. Regionen sa uttryckligen att de inte skulle ansöka.

Läkarförbundet anser att bland annat detta agerande bryter mot speciella bestämmelser för läkare i kollektivavtal på området. Dessa bestämmelser ger AT- läkare rätt få göra klart sin AT även om den ursprungliga avtalade tiden i förordnandet löpt ut. Rätten förutsätter att AT-läkaren objektivt sett har de medicinska kunskaper och de personliga förutsättningar som krävs. Medlemmen hade dessa förutsättningar, påpekar Läkarförbundet.

Läkarförbundet påpekar att om regionen ansåg att AT-läkaren inte var lämplig för yrket skulle de istället ha vänt sig till IVO, som utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal. Det följer av Patientsäkerhetslagen. Genom att inte göra det har regionen förvägrat medlemmen en rättssäker prövning av hennes lämplighet som läkare. Förbundet anser att Regionens agerande är ett brott mot den lojalitetsplikt som följer av kollektiv- och anställningsavtal.

En dom i kammarrätten gör också att det beslut från Socialstyrelsen som regionen fattade sitt beslut baserat på har undanröjts. Det har gjort att AT-läkaren kunnat söka nytt jobb och nu fått en anställning som AT-läkare i Region Halland. Enligt Läkarförbundet kommer hon inom kort att få sin läkarlegitimation. Dock två år senare, som en konsekvens av Västra Götalandsregionens agerande.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna