SAS behövde inte förhandla om inhyrning av flyg

2019-01-16 00:00 Mikael Kindbom  

Svensk Pilotförening stämde SAS och Svenska Flygbranschen för brott mot förhandlingsskyldighet och kollektivavtalsbrott.

Före den 23 mars 2016 beslutade SAS om inhyrning från flygbolaget Air Nostrum avseende ett flygplan med besättning under viss tid. Bolaget hade också träffat avtal med flygbolaget DAT som med kort varsel skulle tillhandahålla flygplan med besättning till SAS vilket skedde under 20 dagar. Under vintern 2015/2016 hade SAS även gjort andra inhyrningar av flygplan med besättningar, bland annat från flygbolaget CityJet. Inhyrningarna hade inte föregåtts av förhandling med SPF som påkallats av SAS.

Frågan var om inhyrningen från flygbolaget DAT varit undantagen från förhandlingsskyldighet enligt pilotavtalet. När det gäller Air Nostrum är parterna eniga om att den inhyrningen utgjorde ett förhandlingsbrott. Däremot är parterna oeniga om huruvida SAS genom en förhandling med Pilotföreningen den 12 maj 2016 och den efterföljande betalningen av 40 000 kronor till Pilotföreningen har fullgjort sin skyldighet att betala allmänt skadestånd avseende uteblivna förhandlingar gällande inhyrningarna från flygbolagen Air Nostrum och DAT.

SAS håller med Pilotföreningen om att flygbolaget har brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före besluten om inhyrningarna från flygbolaget Air Nostrum.

Däremot anser SAS inte att det har funnits någon förhandlingsskyldighet inför inhyrningen från flygbolaget DAT under tiden den 28 mars–16 april 2016. Inhyrningen har nämligen omfattats av undantaget från förhandlingsskyldighet i pilotavtalet, eftersom den skett på så kallad ad hoc-basis. SAS hade sedan juli 2015 ett ramavtal om inhyrning med DAT som innebar att SAS med kort varsel kunde göra avrop från DAT vid plötsligt uppkomna störningar i trafiken på ad hoc-basis.

Pilotföreningen anser att SAS missbrukar ad hoc-begreppet och använder inhyrning av flyg för att ersätta sin egen personal. Enligt piloterna gäller ad hoc-regeln bara inhyrning under maximalt fem på varandra följande kalenderdagar. När det gäller skadeståndet på 40 000 kronor hävdar Pilotföreningen att det bara avsåg CityJet och att frågan om ytterligare skadestånd skulle tas upp vid en senare förhandling.

AD anser att det inte av kollektivavtalet framgår att det fanns en femdagarsregel för inhyrningar. I den aktuella bestämmelsen definieras ad hoc som inhyrning av externa flygbolag vid ”hastigt uppkomna trafikstörningar”. Det stämmer också, menar AD, med den allmänspråkliga innebörden av ad hoc.

Därför ryms inhyrningen från Dat av undantagsbestämmelsen i kollektivavtalet.

När det gäller inhyrningen av Air Nostrum anser AD att SAS i princip är skyldig att betala skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Men här är frågan om detta skadestånd redan betalats genom de 40 000 kronorna.

Arbetsdomstolen godtar vittnesuppgiften från SAS tidigare förhandlingschef om att SAS avsåg att i ett för allt betala 40 000 kronor i skadestånd för alla de brott mot förhandlingsskyldighet SAS redogjort för vid förhandlingen den 12 maj 2016, enligt bilagan till protokollet. Enligt Arbetsdomstolen är omständigheterna sådana att SPF måste ha insett detta senast när protokollet justerades.

Arbetsdomstolen avslår Pilotföreningens talan och föreningen ska ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader med 284 599 kronor.

Dom 3/19

16 januari, dom 3/19, mål A 47/17.
Domen refereras av AD.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen