”Vi tvistar alltså om morgonmöten”

2017-09-21 00:00 Karin Nilsson  
”Den här typen av möten är arbetsledning och, enligt mig, är det något som man aldrig fått något extra för”, säger Lennart Wallander från vittnesbåset. Han har jobbat på Sveriges Byggindustrier i 27 år. Han är nationell samordnare för lön- och avtalsfrågor med ansvar för i första hand region Syd. Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. In i det sista är det osäkert om förhandlingen kan börja. Sören Öman, dagens ordförande i Arbetsdomstolen, konstaterar att det hållits en lång telefonkonferens under gårdagens sena eftermiddag. – Jag vet att det eventuellt kommer yrkanden om att förhandlingen ställs in, säger han.

Byggnads, som företräds av förbundsjuristen Anneli Anderbjörk och Anne Alfredson från LO-TCO Rättsskydd, vill gå vidare under förutsättning att några nya handlingar i målet accepteras av motparten. Advokat Gunnar Blomberg företräder Skanska och Sveriges Byggindustrier, SBI. Vid sin sida har han Malin Erasmie, arbetsrättsjurist på SBI. Han ser bekymrad ut.

– Jag vet inte vad de här handlingarna innehåller och jag hinner inte förebereda mig. Men vi måste få målet prövat, tycker jag.

Gunnar Blomberg har 1,5 timme till sitt förfogande när han lägger fram sin syn på saken om lönetvisten enligt mbl paragraf 35.

– Den handlar också om vad som gäller i Byggavtalet, men mer intressant är ackordsöverenskommelsen.

Tvister har uppstått vid två av Skanskas arbetsplatser i Helsingborg i Skåne under 2015. På bägge arbetsplatserna byggdes det bostäder. Morgonmöten hölls varje måndag morgon på den ena och alla dagar i veckan på den andra. Mötena hölls för att informera personalen om vad som skulle hända under dagen - som när det kom leveranser eller när någon del av arbetsplatsen var avspärrad. Mötena tog fem till tio minuter. Facket kräver extra tid för mötena men ingen extra tid ska ges, säger Gunnar Blomberg.

– Vi tvistar alltså om morgonmöten. De ingår i underlaget för ackordsöverenskommelsen.

På arbetsplatserna finns det så kallade kalkylackord. Det betyder att arbetet ska leveras helt klart till ett överenskommet pris. Företagets anbud ligger till grund för kalkylen, förklarar Gunnar Blomberg. Arbete som tillkommer, fel som gjorts i beräkningarna och ersättning som framgår av lag och avtal kan göra att avtalet revideras vid de löpande avstämningarna.

– Vad Arbetsdomstolen nu måste avgöra är om det tillkommit något arbete, konstaterar advokat Blomberg.

Han tillägger:

– De här mötena är ett sätt att leda och fördela arbetet och det är inte något som det läggs till tid för.

Efter en timme behöver han ett glas vatten. Kollegan vid hans sida hämtar ett glas. Gunnar Blomberg tar en mun och fortsätter. Han påpekar att information om det dagliga arbetet inte är något nytt, men att Skanska har formaliserat hur informationen ska lämnas. Det skedde i samband med att bolaget hade aktivteter för att satsa på säkerheten.

– Det var det här som utlöste tvisten. ”Vi fick ju parallelltid för Safety Week 2015, då kan vi väl få det för de här mötena”, tänkte lagbasarna.

Byggnads förbundsjurist Anneli Björkander skakar på huvudet. Tvisten handlar om förutsättningar för överenskommelserna om ackorden och tvisten är större än de 8 460 kronor som det tvistas om.

– Det här är en principfråga. Kände parterna till att de här mötena skulle hållas? Byggnads representant, Jan Roth, kände inte till det. Man träffar ju avtal om sådant man känner till, inte om sådant man inte känner till.

Dagliga möten är inte heller så vanliga som Skanskas advokat anser. Anne Alfredson från Rättsskyddet delar ut en lista till rättens ledamöter. Många företag använder inte den typen av möten.

– Det var ju lite onödigt att ha fokus på muntlig genomgång under Safety Week om det var så vanligt som motparten gör gällande, säger Anneli Björkander med ironi i rösten.

Genom att föra in ett ytterligare arbetsmoment tjänar arbetstagarna mindre än vad man kommit överens om, tillägger hon.

– De här mötena är på fem till tio minuter. Nästa gång kanske det är 30 eller 90 minuter som tillkommer.

Det finns också en överenskommelse mellan parterna om vad som gäller kring ackorden.

– Vad Skanska säger nu är att allt som ligger inom arbetsledningsrätten får vi bara acceptera.

Arbetsgivarsidan har kallat sju vittnen den första dagen. Lennart Wallander är först i vittnesbåset. Han har jobbat på Sveriges Byggindustrier i 27 år och är nationell samordnare för lön- och avtalsfrågor med ansvar för i första hand region Syd. Han får frågor om de krångliga förutsättningarna kring ackordsöverenskommelsen.

– Om något inte faller in under revideringsgrunderna så ingår det, frågar Gunnar Blomberg.

– Ja, det är min uppfattning, svarar Lennart Wallander.

Thomas G Persson är anställd på Skanska. Han har jobbat med ackordslöneunderlag sedan 1994.

– Vad säger din avtalspartner om sådana här möten, frågar Gunnar Blomberg.

– Det har aldrig varit någon diskussion kring detta.

– Om vi pratar om revideringsgrunder, kan daglig genomgång vara tillkommande arbete?

– Nej, nej, nej. När jag och Jan Roth (förhandlare på Byggnads) har diskuterat har vi alltid varit överens om att tillkommande ska handla om fysiska arbetsmoment.

Byggnads har inga frågor.

Förhöret med dagens sjunde vittne, som har hörts på telefon, avslutas. AD:s ordförande, Sören Öman, säger hej då, stänger av telefonlänken och konstaterar att det var det tredje vittnet som hette Larsson. Två förhandlingsdagar återstår.

Oenighet om överenskommelse

Parter: Sveriges Bygg­industrier och Skanska Sverige AB stämmer Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Arbetsgivarparten yrkar att Arbetsdomstolen förklarar att Skanska inte är skyldigt att betala mer lön, totalt 8 460 kronor, till uppskattningsvis 45 arbetstagare vid två olika arbetsplatser under 2015. Men tvisten rör mer än det beloppet, anser Byggnads.

Saken: Lönetvist enligt medbestämmandelagen.

Mål: A43/16

Dom väntas: 1 november.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna