Arbetsrätt

Arbetsdomstolen prövar inte mål om slöja

En medicinsk fotterapeut hade ingen chans att få jobbet när hon sa att hon bar slöja. Hon blev diskriminerad, avgjorde tingsrätten och den domen står nu fast.

Publicerad

En medicinsk fotterapeut sökte ett jobb hos Vällingby Laser AB. Men ansökningsförfarandet avbröts när hon sa att hon bar slöja. Henne fackförbund SRAT yrkade 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till henne.

Det var direkt diskriminering avgjorde Södertörns tingsrätt i höstas. Tingsrätten behövde därför inte gå in på om bolaget hade något berättigat syfte för att inte vilja ha slöjbeklädda anställda. Men rätten sänkte det krävda beloppet kraftigt till 30 000 kronor i diskrimineringsersättning. Detta eftersom det också fanns ekonomiska skäl till att anställningsförfarandet inte ledde vidare.

Vällingby Laser överklagade domen, bolaget ansåg sig oskyldigt till diskriminering. Facket svarade med att också överklaga. SRAT krävde att fotterapeuten skulle få en högre ersättning.

Arbetsdomstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Domstolen beviljar bara prövningstillstånd om det finns anledning att tvivla på tingsrätten kommit fram till rätt beslut eller om det är betydelsefullt för rättstillämpningen, eller om det finns synnerliga skäl.

Tingsrättsdomen står därför fast.