Arbetsrätt

Arbetstidslagen kan avtalas bort

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, framhåller att de centrala kollektivavtalen ofta innehåller många öppningar för att träffa lokala överenskommelser. Foto: Jörgen Appelgren
Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, framhåller att de centrala kollektivavtalen ofta innehåller många öppningar för att träffa lokala överenskommelser. Foto: Jörgen Appelgren

MIN BARNMORSKA. Hela arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. – Men då måste det ske inom ramen för ett centralt kollektivavtal, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Publicerad

De centrala kollektivavtalen innehåller ofta många öppningar för att träffa lokala överenskommelser. När det gäller arbetstider så kan man ofta reglera en hel del lokalt, inom ramen för det centrala avtalet.

– Men det får inte vara en överenskommelse som strider mot det, säger Dan Holke.

Barnmorskorna i Min barnmorska får ett lönetillägg på 6 000 i månaden för att de har beredskap i schemat. Nivåer på ersättningar kan parterna lokalt komma överens om.

– När det gäller vila finns det regler om viloperioder per dygn och per vecka, säger Dan Holke.

Den enda potentiella tvist Dan Holke kan se i projekt med liknande upplägg som Min barnmorska är att man kan bli oense om hur stor mängd vila som krävs.

– Det måste finnas rimliga möjligheter till vila. Det är varken bra för en verksamhet eller de anställda om de jobbar dygnet runt.

Kommunal och motparten SKL håller för tillfället på att förhandla om ett liknande specialavtal. Det avtalet ska gälla för krisberedskap vid större kriser och katastrofer, som stora skogsbränder.

– Där handlar det om att man ska kunna jobba mycket under en begränsad tid.

Det är annars vanligt med yrkesgrupper som har beredskap i hemmet och måste kunna infinna sig på jobbet inom en viss tid.

– Anställda inom vården och i branscher som VVS är sådana exempel, säger Dan Holke.

Arbetstidslagen

I arbetstidslagen finns regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Ordinarie arbetstid ska enligt lagen vara högst 40 timmar under en arbets­vecka.

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom ett centralt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den.

Från och med 1 juli 2014 ersattes övertidsavgiften i arbetstids­lagen av sanktionsavgifter. De får tas ut när det gäller överträdelser av bestämmelserna om ordi­narie arbetstid.

Källa: Medlingsinstitutet och Arbetsmiljöverket.