Arbetsrätt

Byggnads i AD: Irländska arbetarna diskriminerades

Ett irländskt byggföretag har betalat sina arbetare lägre löner. Diskriminering och brott mot byggavtalet anser Byggnads. Nu prövas det principiellt viktiga målet i Arbetsdomstolen.

Publicerad

Tvisten i Arbetsdomstolen gäller om det irländska byggföretaget ICDS har betalat sina anställda byggarbetare för låga löner eller inte. Lag & Avtal var på plats under den tre dagar långa huvudförhandlingen. Enligt fackförbundet Byggnads har de irländska byggarbetarna fått 88 procent av yrkesarbetarlönen men har haft rätt att få 100 procent. De irländska byggarbetarna har haft tillräcklig kompetens, argumenterade Byggnads.

- Det är värt att hålla i minnet att de här personerna har rätt till rätt lön från dag ett i Sverige, säger Annett Olofsson, ombud på LO-TCO Rättsskydd som företrädde Byggnads i AD.

Byggnads anser att svenska byggarbetare med motsvarande kunskaper får mer betalt. Tvisten handlar också om vad som är yrkeskompetens och hur så kallade erkännandeintyg för utländska arbetare ska hanteras. Erkännandeintygen visar att en utländsk arbetare har kompetens motsvarande ett så kallat svenskt yrkesbevis.

- Det är styrkt i målet att svenska arbetare som klarar sitt jobb får 1.0, trots att de ej har yrkesbevis, fortsatte Annett Olofsson.

ICDS har varit verksam i Skåne som underentreprenör till NCC. Tvisten gäller vad som hänt vid tre olika arbetsplatser och lokala förhandlingar startade i början av 2013.

- Det här målet är väldigt viktigt och kommer att påverka lönesättningen framöver, säger Bo Lorentzon, central förhandlare på Sveriges Byggindustrier.

Enligt Sveriges Byggindustrier har ICDS betalat lägre lön eftersom byggarbetarna inte har haft tillräckliga kvalifikationer för att få mer betalt.

- ICDS har kunnat konstatera att de har ingen utbildning. Därmed stannar ju egentligen frågan, sa advokat Gunnar Blomberg under huvudförhandlingen.

Enligt Sveriges Byggindustrier driver Byggnads målet för att göra utländska byggarbetare utan formell kompetens dyrare än svenskar.

AD meddelar att dom kommer den 14 september.

Läs också: