Arbetsrätt

Enkät: Så rundar företagare Las vid uppsägning

Det är för svårt säga upp någon av personliga skäl, anser Företagarna. Foto: ANDERS WIKLUND / TT-Bild
Det är för svårt säga upp någon av personliga skäl, anser Företagarna. Foto: ANDERS WIKLUND / TT-Bild

Gör det enklare att säga upp anställda av personliga skäl, ändra i turordningsreglerna och avskaffa företrädesrätten till återanställning. Företagarna vill gå hårt åt arbetsrätten i de förhandlingar och utredningar som nu pågår.

Publicerad

Positioneringen inför de förändringar i arbetsrätten som regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna enats om tar allt tydligare form. En statlig utredning har tillsatts parallellt med att fack och arbetsgivare försöker lösa de beställda las-förändringarna förhandlingsvägen.

Häromdagen släppte fackliga tjänstemannakartellen PTK en rapport som visade på att arbetsgivare och fack i princip inte upplever några problem med turordningsreglerna vid neddragningar i samband med arbetsbrist. Budskapet: Allt är i stort sett bra som det är _ politikerna ska hålla sig borta.

Intresseorganisationen Företagarna, som ofta företräder småföretag utan kollektivavtal, är av helt motsatt åsikt.

I en enkät bland 1 800 företagare anger närmare hälften att det är uppsägningar av personliga skäl som är besvärligast i förhållande till Las, Lagen om anställningsskydd. Tid, kostnader och höga beviskrav krånglar till det så pass mycket att många (45 procent av företagen som någon gång sagt upp på grund av arbetsbrist) företagare rundar reglerna, med fackens goda minne, och anger arbetsbrist som skäl i stället för personliga skäl som varit det verkliga skälet.

"Orsakerna är flera och synliggör ett regelverk som inte fungerar i praktiken", skriver Företagarna i rapporten.

I politikernas januariöverenskommelse står det att kostnaderna för uppsägningar ska minska, speciellt för mindre företag och då med fokus på uppsägningar av personliga skäl, till exempel misskötsamhet. Det är den skrivelsen som Företagarna hoppas ska få konkret innehåll.

Men även mer allmänna uppsägningar, arbetsbrist, vill företagarna få mer arbetsgivarvänliga. Framför allt vill man att kompetens ska väga tyngre, få fler undantag från turordningsreglerna och ta bort företrädesrätten till återanställning för uppsagda medarbetare.