Han ska leda utredningen om arbetsrätten

2019-04-25 10:21 Tiina Demargne  
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och justitierådet Gudmund Toijer. Foto: TT-Bild

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en särskild utredare för att utreda en förändring av arbetsrätten. Justitierådet Gudmund Toijer ska leda utredningen.

Direktiven för utredningen är att fokusera på fyra deluppdrag och den färdiga utredningen ska överlämnas till regeringen i maj nästa år.

Utredningen ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Läs mer: Centerns Martin Ådahl: En historisk dag

Tillsättandet av utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariöverenskommelsen, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020. Enligt januariavtalet ska förändringarna i Las genomföras senast 2021.

I en intervju med Sveriges Radio säger sig arbetsmarknadsminister Ylva Johansson se risker med vägvalet och säger att det är tungt att gå fram med förslagen. 

– Ja, det är både svårt och smärtsamt det måste jag säga. Det är risken att det kan leda till sämre anställningstrygghet när vi istället borde gå i motsatt riktning, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson vill inte att utredningens förslag ska bli verklighet och hoppas nu att fack och arbetsgivare förekommer utredningen. 

– Jag hoppas och tror att de kommer att vilja förhandla om förslag som kan genomföras i stället för utredningens förslag, säger hon, till Sveriges Radio.

Läs mer: Ris och ros till utredningen om arbetsrätt

”Utredningen ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Utredningen ska biträdas av bland annat en expertgrupp av ekonomer och samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och företrädare för de små och medelstora företagen”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Uppdraget till utredningen innehåller fyra deluppdrag:

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i Las
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska särskilt se över mindre företags behov av flexibilitet och vilka konsekvenser de författningsförslag som lämnas kan ge för den sammantagna anställningstryggheten för arbetstagare.

Gudmund Toijer

Född 1956

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2007
Ordförande på avdelning sedan 2016 

Juris kandidatexamen 1981 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring 1981-1984 vid Norrköpings tingsrätt
Assessor i Göta hovrätt 1991
Sekreterare i Arbetsdomstolen 1986-1989
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1991-1992 och 1994-1996
Rättschef i Utbildningsdepartementet 1996-1998, expeditions- och rättschef där 1999-2002
Hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt 2002-2005
Hovrättslagman i Svea hovrätt 2006-2007

Offentliga utredningsuppdrag

Särskild utredare i olika statliga utredningar
Ledamot i Partibidragsnämnden
Ersättare för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd
Ordförande i Nämnden mot diskriminering 2009-2012
Ordförande i Jämställdhetsnämnden 2007-2008
Ledamot i styrelsen för Statens skolverk 2003-2008
Ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen 1994-2007

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Föreningen för Lagstiftningslära

Författarskap m.m.

Medförfattare i juridisk litteratur främst avseende arbetsrätt

(Källa: Högsta Domstolen)

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna