Ris och ros till utredningen om arbetsrätt

2019-04-25 12:05  

KOMMENTARER. Fackförbundet Saco gläds över uppdraget att ge arbetsgivarna ökat ansvar för kompetensutveckling. Svenskt Näringsliv hade hellre sett ett mindre begränsat direktiv.

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en särskild utredare för att utreda en förändring av arbetsrätten. Justitierådet Gudmund Toijer ska leda utredningen.

Saco välkomnar att ökat ansvar för kompetensutveckling för arbetsgivarna ingår i direktivet för den nya arbetsrättsutredningen.

– Det är inte rimligt att en arbetsgivare som underlåter att kompetensutveckla personalen sedan kan säga upp personer med hänvisning till bristande kompetens. Det är därför bra att arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla personalen under anställningen enligt direktiven nu ska slås fast i lag, säger Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg, i ett pressmeddelande.

Saco anser att Sverige har en stor brist på kompetens. Och att det är viktigt att säkerställa tillgången till kompetens och möjligheten till ett långt och hållbart arbetsliv för alla.

”Med ett lagstöd i ryggen kan de fackliga organisationerna förhandla fram flexibla och branschanpassade lösningar som ger en trygghet för individen att få tillgång till kompetensutveckling när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt”, skriver Saco.

Saco ser dock ett orosmoln i direktiven är att det uttryckligen står att uppdraget ska omfatta utformningen av turordningskretsar. Att olika former av undantag skulle ändra grunderna för turordning bakvägen.

– Det är djupt oroande och vi utgår ifrån öppna för ett totalt godtyckligt hanterande från arbetsgivarens sida inte är regeringens intention, säger Lena Maier Söderberg.

Svenskt Näringsliv anser att arbetsrättsutredningens direktiv är alldeles för begränsat, det saknas fokus på småföretagens möjligheter att säga upp på grund av personliga skäl.

– Att Las nu utreds är ett steg i rätt riktning, men utredningens uppdrag är i viktiga delar alltför begränsat. Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl. Dessutom innebär direktivet inte ett tillräckligt förändringstryck på parterna, säger vd Jan-Olof Jacke.

– Vårt mål är att nå breda överenskommelser med PTK och LO. Vi vill se en lösning som stärker både medarbetarnas trygghet och företagens flexibilitet. Det är dags för en ny syn på trygghet och ett modernt regelverk anpassat efter dagens arbetsmarknad, säger Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv skriver i sitt pressmeddelande att man har föreslagit en heltäckande modell som är arbetsgivarnas utgångspunkt för förhandlingar om omställning och trygghet med LO respektive PTK.

LO är mycket kritiskt:

- Jag anser att utredningen bör slängas i papperskorgen. Vårt problem i Sverige är brist på kvalificerad arbetskraft och när vi behöver fokusera på det är det här helt fel väg att gå, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Det finns redan idag möjlighet för mindre företag att undanta personer från turordningslistan. Att utöka detta ytterligare kommer försvåra för fackliga organisationer att syna arbetsgivarens argument och bedömningar.

Uppdraget till utredningen innehåller fyra deluppdrag:

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i Las
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Tiina Demargne

Ann Olrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna