Nyheter

Professor ifrågasätter Kriminalvårdens tolkning

Birgitta Nyström, professor vid juridiska institutionen i Lund. Foto: Helge Rubin
Birgitta Nyström, professor vid juridiska institutionen i Lund. Foto: Helge Rubin
Kriminalvården har fått utökat uppdrag och behöver ha personal tillgänglig andra tider på dygnet på Nationella transportenheten, NTE. Därför behövs ett nytt avtal som är anpassat för den nya utökade verksamheten, anser Kriminalvården. Foto: BERTIL ERICSON/TT
Kriminalvården har fått utökat uppdrag och behöver ha personal tillgänglig andra tider på dygnet på Nationella transportenheten, NTE. Därför behövs ett nytt avtal som är anpassat för den nya utökade verksamheten, anser Kriminalvården. Foto: BERTIL ERICSON/TT

Kritik. Kriminalvården verkar vara ute och cykla med sin tolkning av sjunde paragrafen i förordningen om statliga kollektivavtal. Det menar Birgitta Nyström, professor vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Publicerad

Hon vill först understryka att hon inte har sett avtalet, utan bara läst om det i fackpress.

– En svensk arbetsgivare ska generellt tillämpa kollektivavtalet även på utanförstående anställda. Med utanförstående menas de som inte är med i facket eller som är medlemmar i en icke-kollektivavtalsslutande organisation.

– För staten regleras detta särskilt i förordningen om statliga kollektivavtal, säger Birgitta Nyström.

För henne låter det som om Kriminalvården läser den sjunde paragrafen i den förordningen lite slarvigt. Hon tycker att det låter märkligt att samma avtal som ST/OFR slutit med Kriminalvården skulle gälla även för Seko och Saco-S.

– Vi har en arbetsmarknad där arbetstagarna har delats in i olika förbund inom LO, TCO och Saco. Det är inte så att ett fackförbund inom TCO kan ingå avtal för den som finns inom arbetarområdet eller hos akademikerna. Det rör sig inte om samma yrkesgrupper, säger hon.

Birgitta Nyström menar att det blir en fråga om hur långt arbetsgivarens arbetsledningsrätt sträcker sig, om arbetsgivaren försöker lägga ut scheman och även låter LO:s och Sacos medlemmar följa ST/OFR:s arbetstidsavtal.

Kanske har Kriminalvården slutit avtal med ST/OFR för att kunna sätta press på de andra två fackförbunden, funderar hon.

– Med de fakta jag har kan jag inte se annat än att Kriminalvården är fel ute med sin tolkning av den sjunde paragrafen i förordningen om statliga kollektivavtal, säger Birgitta Nyström.

Om paragraf 7

Tillämpningen av kollektiv­avtal:

Ur förordningen:

7 § Myndighet som är bunden av kollektiv­avtal skall inom yrkesgrupp och om­råde som avses i avtalet tillämpa detta även på arbets­tagare som ej omfattas av avtalet eller annat tillämpligt kollektiv­avtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma yrkesgrupp och område, bestämmer den myndighet som får sluta kollektivavtal för gruppen och området vilka villkor som skall tillämpas för arbetstagare som ej omfattas av kollektivavtal.

Källa: Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal.