Arbetsrätt

Professorn: Klassisk turordning eroderas

Lång anställningstid garanterar inte alltid jobbet när arbetsbrist råder, konstaterar Birgitta Nyström. Foto: Marika Sivertsson
Lång anställningstid garanterar inte alltid jobbet när arbetsbrist råder, konstaterar Birgitta Nyström. Foto: Marika Sivertsson

Förändring. Utvecklingen mot personlig kompetens som det viktigaste kriteriet för urvalet vid arbetsbristuppsägningar är naturlig. Det konstaterar professor Birgitta Nyström vid Lunds universitet.

Publicerad

Parterna förhandlar om anställningsskyddet. En utredning om ändringar av Las pågår. Hur det blir vet vi inte, men redan nu syns i vilken riktning anställningsskyddet är på väg att förändras, konstaterar Birgitta Nyström.

Hon beskriver hur den klassiska turordningsregeln ”sist in-först ut” eroderar. Lång anställningstid garanterar inte alltid jobbet när arbetsbrist råder.

– I de flesta arbeten är individerna inte direkt utbytbara. I många arbeten skulle det vara svårt att enbart använda senioritet vid urvalet.

Hon hänvisar till det över 30 år gamla, statliga turordningsavtalet Tura-S, som ett exempel på hur den klassiska regeln ”sist in-först ut” ­redan i dag kan ha mycket liten betydelse.

– På universitet kan turordningskretsarna vara så oerhört små att många av oss är en egen krets. I andra fall ingår bara tre fyra personer i kretsen. Då har principen ”sist in-först ut” avskaffat sig själv och kompetensen blir i stället avgörande.

Fördelen med dagens regel i Las om turordningen är dess enkelhet och saklighet, ”sist in-först ut”. Den kan inte heller manipuleras och är lätt att tillämpa, konstaterar professor Birgitta Nyström.

Men individen måste ha tillräckliga kvalifikationer för de kvarvarande arbets­uppgifterna. Annars hamnar man ändå på uppsägningslistan. ­Redan denna lilla regel överlåter en del av urvalet till arbetsgivarens egen bedömning.

Om regeln ersätts av kompetens får arbetsgivaren större spelrum för eget urval, men saken kan ändå prövas i domstol, är Birgitta Nyströms bedömning.

– Ja, det sker redan i dag i diskrimineringsmål som gäller kön. Man kan överklaga statliga tillsättningar i förvaltningsrätter. Överklagandenämnder finns också för högskola och polisväsendet.

Man kan alltså pröva tillräckliga kvalifikationer i domstolar och nämnder.

På kort sikt kan vi få fler undantag från turordningsreglerna i Las, vilket kommer att få störst betydelse för småföretag. Möjligen får också arbetsgivaren som tagit ansvar för kompetensutveckling lättare att säga upp, sammanfattar Birgitta Nyström sin framtidsspaning.

– Men min personliga uppfattning är att man skjuter på fel fågel. Arbetsbristuppsägningar och turordningsbestämmelser är inte problematiskt, utan den höga ribban för uppsägningar av personliga skäl. Man måste vara så otroligt misskötsam för att ­sägas upp av personliga skäl. Det är ett problem.

Enligt Birgitta Nyström leder detta till färre anställningar.