Arbetsrätt

Stäms för förtal efter sexanklagelser mot lärare

(Uppdaterad) En anställd på Postnord anklagade i en utvärdering läraren på en kurs i Belgien för att ha trakasserat henne. Nu har läraren väckt enskilt åtal för förtal i en svensk domstol.

Publicerad

Kvinnan som är affärsanalytiker på Postnord läste under 2015 en kurs i Bryssel. Hon blev så illa berörd av en lärares beteende att hon i samband med kursen framförde klagomål till skolan. Klagomålen gick ut på att läraren varit oprofessionell och undervisat sin klass på ett olämpligt sätt. Läraren anklagas för att ha siktat in sig på kvinnan som var omgiven av enbart manliga kurskamrater och förnedrat och kränkt henne.

På den fjärde kursdagen ska läraren ha fått ett utbrott och skrikit åt kvinnan att hon ska ”växa upp” bara för att hon ställde en fråga om huruvida hon hade fått rätt material till övningarna på kursen. Enligt kvinnan ska läraren ha jämfört uppgiften att skaffa fram visst data med att ”masturbera”.  Han ska också ha använt rasistiska och ytterligare grova sexuella uttryck vid undervisningen.

Kvinnan framförde först sina klagomål muntligt men ombads att göra det skriftligt vilket hon gjorde via mejl. Enligt kvinnan var detta en del i en kursutvärdering som alla elever hade erbjudits att delta i. Läraren menar dock att kvinnans anklagelser inte ingått i en kursutvärdering utan spreds för att smutskasta honom.

Läraren anklagar kvinnan för att ljuga och förtala honom och har väckt enskilt åtal för förtal enligt brottsbalken i Attunda tingsrätt.

Kvinnan nekar till att hon skulle ha gjort sig skyldig till förtal.

Kvinnans advokat Percy Bratt skriver i en inlaga till tingsrätten: ”Det ligger i sakens natur att det måste föreligga en vidsträckt yttrandefrihet att framföra klagomål och kritik i sådana situationer och att det därvid ankommer på anordnaren att agera utifrån uppgifterna. De i den aktuella kursutvärderingen lämnade uppgifterna utgör i ljuset av det ovan anförda inte förtalsgrundande uppgifter”.

Hon åberopar också ett mejlsvar från arrangören av kursen där de erbjuder henne kompensation för det inträffade.

Huvudförhandlingen har ställts in en gång efter begäran från läraren men är planerad till den 28 februari nästa år.