Viktigt agera snabbt vid alkoholmissbruk

2019-01-24 00:00  

Sjukdom. Många dricker på ett riskfyllt sätt men få söker hjälp. Chefer och kolleger behöver agera när det finns misstankar om att någon dricker för mycket. Då finns goda möjligheter att hjälpa den drabbade.

Många associerar alkoholproblem med bilden av mannen på parkbänken och ser inte att alkoholberoende är ett folkhälsoproblem.

– Det har gått långt när det börjar synas på utsidan, säger Sara Wallhed Finn.

Hon arbetar vid Karolinska Institutet och som psykolog vid Beroendecentrum Stockholm med särskilt fokus på den grupp av personer med alkoholberoende som historiskt sett inte sökt sig till den traditionella beroendevården. De som har arbete och bostad, och som inte har behov av socialtjänstens stöd.

Alkoholberoende är väldigt vanligt, cirka 4 procent av vuxna i Sverige har ett beroende. Tre fjärdedelar har måttligt beroende och det är människor som är socialt välfungerande med jobb och familj, förklarar Sara Wallhed Finn.

‒ Det viktigaste är att ta upp frågan om alkohol, att inte sopa under mattan utan ha en dialog. Om du är oroad för en kollega eller om du sett att en kollega varit mycket berusad är det bra att uppmärksamma det och prata med kollegan om hur det står till.

Det finns internetstöd som Alkoholhjälpen och Alkohol­linjen att ringa till, och vårdcentraler att vända sig till. Företagshälsovården är också en viktig aktör. Vid hälsokontroller kan de uppmärksamma om någon dricker för mycket.

Läs mer: Rattfulla riskerar jobbet

Korta behandlingar är effektiva för dem som har måttligt beroende. Läkemedel kan dämpa suget efter alkohol, eller vara ett stöd i att avstå helt. Det finns psykologisk behandling baserad på KBT och motiverande samtal, förklarar Sara Wallhed Finn.

‒ Föreställningen är att beroendebehandling är krångligt och hopplöst, men många kan få god hjälp med ganska enkla medel. Man kommer långt på fyra samtal och det behöver inte vara så kostsamt för en arbetsgivare. Det finns effektiv hjälp att få men många drar på det länge, tyvärr, säger hon.

Det kan upplevas som väldigt skamfyllt och stigmatiserat att ha alkoholproblem, vilket gör att många drar sig för att söka hjälp.

Arbetsgivare kan arbeta förebyggande och utarbeta en alkoholpolicy på arbetsplatsen.

‒ En alkoholpolicy är ett stöd i att tydliggöra rutiner om hur arbetsplatsen ska agera om man uppmärksammar att någon har alkoholproblem eller om någon kommer påverkad till arbetet, säger Sara Wallhed Finn.

Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR, förklarar att alkoholberoende bedöms som en sjukdom och att det betyder att arbetsgivaren är skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder.

‒ I praktiken tar många arbetsgivare in särskild kompetens som företagshälsovård om det saknas i verksamheten. Från fackligt håll ställs krav på att det måste göras en individuell bedömning av vårdutbildad personal, förklarar han.

Arbetet är en viktig plats där stöd från chefen kan göra stor skillnad. I vissa fall tecknas ett kontrakt mellan arbetsgivare och anställd där man sätter upp en handlingsplan.

Läs mer: SVT: Gå med på drogtest eller förlora jobbet

‒ Som anställd behöver man aktivt medverka i sin rehabilitering. Medverkar man inte äventyrar man sin anställning, säger Mikael Smeds.

Varje verksamhet ställer särskilda krav. För den som arbetar som chaufför är problem med alkohol betydligt allvarligare än för den som sitter framför ett skrivbord.

‒ Som arbetsgivare måste man vidta åtgärder ut­ifrån vilken verksamhet man har att göra med, säger han.

Ett missbruk är kostsamt och skadligt för arbetsgivaren. En arbetsplats som inte tar tag i problemen riskerar att tappa personal.

Lotta Almgren, chefsrådgivare på fackförbundet Ledarna, säger att så fort arbetsgivarens oro sätter sig i magen är det dags ta ett samtal med medarbetaren.

‒ Som chef är du varken terapeut eller läkare men du har ansvar för att utreda problem. Arbetsgivare har alla mandat i världen att gå in och ställa frågan ”Hur är det?” utan att vara säker på sin sak. Det är lika viktigt om det handlar om en arbetstagare som är på väg att gå in i väggen som om någon är på väg in i ett missbruk, säger Lotta Almgren.

Så kan arbetsgivare förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen

Flera vetenskapliga studier visar att arbetsplatsen är en viktig plats för att kunna förebygga och åtgärda alkoholproblem.

Anta en tydlig alkoholpolicy och förankra den väl hos chefer och medarbetare. Policyn ska innehålla de regler som gäller kring alkohol på arbetsplatsen och vilka konsekvenserna blir om reglerna inte följs. En återhållsam alkoholpolicy kan ge ett ökat stöd till medarbetare att vara med på aktiviteter, även om de inte vill dricka alkohol eller har svårt att dricka lagom mycket.

Erbjud medarbetare en hälsoundersökning som inkluderar alkoholvanor. Kännedom om hur den egna alkoholkonsumtionen ser ut i förhållande till hälsoriskerna leder till att medarbetare med riskabel konsumtion minskar sitt drickande och ökar deras motivation att ta emot professionell hjälp.

Installera alkolås i fordon eller inför nykterhetskontroller på arbetsplatsen om arbetsmiljön och arbetsuppgifterna motiverar det.

Källa: Sara Wallhed Finn, Sveriges företagshälsor och Karolinska Institutet

Så kan arbets­givare agera när en anställd har alkoholproblem

Erbjud den anställde professionell hjälp.

Initiera ett möte där du som chef, den anställde och medicinskt sakkunnig diskuterar vilket stöd den anställde behöver för att bli fri från alkoholproblemet och vilken kontroll du som chef behöver för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö.

Följ upp och utvärdera hur det går. Ibland behövs ytterligare behandling.

Källa: Sveriges företags­hälsor och Karolinska Institutet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna