LO: Finska EU-domen återställer rättsläget

2015-02-23 10:42  

REPLIK. Svenskt Näringsliv har reagerat på LOs beskrivning av den dom från EU-domstolen som berörde polska elektrikers rätt till kollektivavtalsenliga löner. Enligt Svenskt Näringsliv innebär domen ”inget nytt”.

EU-domstolen har nu tydligt fastställt att utstationerade arbetstagare i lönehänseende i stor utsträckning kan likabehandlas med övriga arbetstagare (C-396/13). Utstationerade arbetstagare ska på samma villkor som övriga arbetstagare hänföras till rätt lönekategori med beaktande av t.ex. erfarenhet och kunskap. Vidare ska de särskilda kostnader som följer av en utstationering, till exempel traktamenten och boendekostnader, inte inräknas i begreppet minimilön. Således kan något avdrag från lönen för sådana kostnader inte ske.

Rättsläget återgår nu till det läge som var fallet innan Laval-målet i ovan nämnda frågor. Domen ska även läsas mot bakgrund av generaladvokatens förslag till avgörande. Om generaladvokatens förslag till avgörande skulle ha blivit gällande rätt så skulle möjligheten till likabehandling vad gäller lön ha omöjliggjorts.

EU-domstolens dom är en viktig facklig seger. Domen kommer förhoppningsvis möjliggöra en mer nyanserad debatt i Sverige. LO har stora förhoppningar på att utstationeringskommittén med sin nya ordförande och nya utredningsdirektiv kommer att kunna förvalta EU-domstolens dom. I tilläggsdirektiven lyfts särskilt möjligheten till så kallat bekräftelseavtal fram. EU-domstolens dom i kombination med möjligheten till bekräftelseavtal kommer att vara ett stort steg på vägen mot konkurrens på lika villkor.

Rimligen borde även Svenskt Näringsliv vara intresserade av att medlemsföretagen ska kunna konkurrera på lika villkor. Önskemålet om konkurrens på lika villkor är en självklarhet mellan fack och arbetsgivare på branschnivå. Förhoppningsvis kan denna insikt även få fäste i Svenskt Näringslivs lokaler. En naturlig utgångspunkt borde vara att LO och Svenskt Näringsliv tillsammans bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till likabehandling och därmed konkurrensneutralitet som EU-rätten ger.

Robert Sjunnebo

Jurist, Landsorganisationen i Sverige

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna