Avtalsrörelsen

1,5 miljon för information om yrkesintroduktion

Regeringen har lovat att bidra ekonomiskt så att arbetsmarknadsparterna ska kunna sprida kunskap om hur yrkesintroduktionsavtal ska användas. Det första beviljade bidraget går till IF Metall och Teknikföretagen.

Publicerad

- Trepartssamtalen och yrkesintroduktionsavtalen syftar till att öka möjligheten för fler unga att komma in till ett arbete. Genom att öka kunskapen om dessa avtal ökar också möjligheten för fler unga att få ett arbete, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett uttalande.

IF Metall och Teknikföretagen har ansökt om bidrag för sina informationsinsatser. De får nu en och en halv miljoner kronor att använda för detta ändamål under 2013 och 2014. Det är den första ansökan regeringen beviljar.