Han försvarar parternas nya överenskommelse

2018-06-21 00:00 Lena Gunnars  
Erland Olauson har som oberoende expert varit med i arbetet med att ta fram parternas förslag till begränsad strejkrätt. Foto: Jörgen Appelgren

Erland Olauson, som varit med i arbetet med parternas förslag, tillbakavisar Mats Glavås farhågor.

Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av jurister från parterna. Arbetsgruppen anlitade Erland Olauson, ordförande för Opo, de opartiska ordförandena, som ska bistå parterna i industrin under avtalsförhandlingarna. Erland Olauson har varit med i arbetet med att ta fram partsförslaget som oberoende expert.

Han kan bara se en situation där Mats Glavås scenario skulle kunna inträffa: att en arbetsgivare sluter avtal med ett mindre förbund i stället för med de etablerade fackförbunden, så att de stora förbunden blir helt avväpnade.

– Det vore om ett nytt företag startas, som inte är bundet av kollektivavtal. Då skulle företaget kunna vända sig till en facklig organisation som det tycker passar. Men på den punkten innebär vårt förslag ingen förändring mot i dag.

Erland Olauson påpekar att det finns en princip om att först slutna avtal gäller. Agerar arbetsgivaren mot den principen kan det bli skadestånd.

– Facken kan varsla så att deras stridsåtgärder träder i kraft samtidigt som deras befintliga avtal med arbetsgivaren löper ut. I sådana lägen finns ingen klockren dom i Arbetsdomstolen om vilket avtal som är först träffat. Men mycket tyder på att det skulle bedömas vara det avtal som är resultatet av sådana stridsåtgärder och inte något annat avtal som arbetsgivarna hunnit sluta däremellan.

Tanken med parternas förslag är att det ska bidra till att den svenska partsmodellen kan fungera även i framtiden och att alla fack ska underkastas samma krav.

– Visst, det kräver ett politiskt beslut. Men det vore märkligt om politikerna skulle strunta i vad 95 procent av arbetsmarknadens parter tycker, säger Erland Olauson.

Förslaget innebär att alla har rätt att vidta stridståtgärder och kräva kollektivavtal.

– Det vore en sak om det bröt mot konventionerna som Sverige är bundet av eller ställde diskriminerande krav på andra fackförbund. Inget av det är fallet här.

Erland Olauson har aldrig under sina 35 år i avtalsrörelsen stött på några så kallade gula fack, som kritiker till parternas förslag varnar för. Ett kollektivavtal måste vara slutet mellan en facklig organisation och en arbetsgivarorganisation.

– En facklig organisation ska ha stadgar och styrelse och ha till syfte att företräda de anställda i förhållande till arbetsgivaren. En gul fackförening har inte det syftet, utan vill undgå krav från alla fack. Då skulle det inte anses vara något kollektivavtal.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen