Lärarförbundet: Väntan på papper får inte sätta käppar i hjulen

2015-08-20 08:28 Sonia Ericstam  
Johanna Jaara Åstrand Foto: Jörgen Appelgren

(Uppdaterad) 11 000 behöriga lärare väntar på att få sina legitimationer. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, är upprörd och ger delvis rektorerna skulden.

Hur löses den akuta lärarbristen? Frågan har diskuterats i alla mediekanaler denna vecka då sommarlovet tar slut. I och med det nyligen införda kravet på lärarlegitimation har rektorerna ställts inför en utmaning – att fylla katedrarna med legitimerad personal.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, understryker att det största ansvaret ligger hos politikerna men att det är rektorernas ansvar att ge lärarna realistiska möjligheter att komplettera sin behörighet.

- I många fall har det lagts i individernas knän att läsa in behörigheten på kvällar och helger. Den tiden har man inte som lärare. Men det finns också exempel på arbetsgivare som ser till att betala för lärarkompetens och som bemödat sig för att ha en behörighetsstrategi.

Skolverkets handläggningstider för prövning av ansökningar om legitimationen är i dagsläget sex till nio månader. Lärarförbundet anser att detta är oacceptabelt och skrev i februari i år ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin där ett av kraven var att handläggningstiderna om två år ska vara nere på åtta veckor.

- Vi fick responsen att det inte handlade om en resursfråga. Vi efterlyste även ett snabbspår eftersom vi tycker att det är orimligt att de vars ansökningar är lättbedömda ska få vänta så länge på sin legitimation. Men Skolverket insisterar på att handlägga ansökningarna i den ordning de kommer in.

Johanna Jaara Åstrand anser att planeringen av införandet av lärarlegitimationer inte  gjordes på ett ansvarsfullt och seriöst sätt. Skolverket har tvingats jobba under svåra förhållanden och de har fått förändrade riktlinjer under hela processen.

- Grejen är att vi är positiva till legitimationsreformen eftersom den gör det möjligt att kvalitetssäkra undervisningen och mötet med eleverna. Problemet är att legitimationskravet inte löser lärarbristen. Ekvationen går inte ihop.

40 000 legitimerade lärare eller personer som är behöriga att ansöka om lärarlegitimation har lämnat yrket. Enligt Lärarförbundet är det en fråga om lön och arbetsbelastning.

Det finns exempel på skolor som lyckats uppnå fulltaliga legitimerade arbetslag, men många skolledare har inför hösten ställts inför svåra prövningar.

- Jag har mött rektorer som varit förtvivlade. De har haft upprepade annonseringar och trots det inte fått några behöriga sökande. Det är en helt ny situation. I slutändan handlar det om att rektorer måste anställa lärare som har behörighet men som väntar på sin legitimation. Väntan på papper får inte sätta käppar i hjulen, säger Lärarförbundets ordförande.

Legitimationskrav

Från 1 juli 2015 krävs legitimation för lärare och förskollärare för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. Den övergångsbestämmelse som tidigare har undantagit lärare och förskollärare som var anställda före den 1 juli 2011 har upphört att gälla.

Skolverkets handläggningstider för utfärdande av lärarlegitimationen är cirka sex till  månader. En stor andel av ansökningarna behöver kompletteras och det är vanligt att ansökningarna kräver egen utredning, t ex inhämtande av kursplaner och litteraturlistor från kurser som åberopas för att behörighetskravet ska uppnås.

Källor: Skolverket och Publikt

Sonia Ericstam

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna