Löneupprop under brinnande avtalsförhandling

2019-03-25 15:37 Lena Gunnars  

Förhandlingarna om nytt central avtal (HÖK) mellan SKL, Sobona och Vårdförbundet pågår för fullt. Det centrala avtalet reglerar lön och andra anställningsvillkor för Vårdförbundets medlemmar i kommuner, regioner och kommunala företaget. Ett löneuppror startat av en sjuksköterska på Södersjukhuset pågår parallellt med förhandlingarna.  

Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL skriver på avtalsbloggen att parterna är överens om att lönespridningen ska fortsätta öka.

I SKL:s avtalsblogg skriver Niclas Lindahl även att det centrala avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. Men i avtalet finns en beskriven löneprocess som de lokala parterna arbetar inom.

”Det är en avtalsmodell vi vill fortsätta med” framhåller Niclas Lindahl.

Parallellt med förhandlingarna har en sjuksköterska på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning tagit initiativ till en namninsamling för ”rättvisa och hälsosamma villkor” till stöd för Vårdförbundets avtalskrav.

På webbplatsen mittskifte.org finns brevet som hör till löneupproret publicerat med rubriken ”Stoppa försämringarna i vården! Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor! Uppropet har redan fått 2988 underskrifter, enligt hemsidan.  Uppropet riktar sig bland annat till regionråd, kommunalpolitiker, beslutsfattare och nationella politiker.  

Vårdförbundet frågar sig om SKL är omedvetet om skillnaderna mellan manligt dominerade sektorer och kvinnliga när det handlar om kompetensförsörjningen, som förbundet menar att bemanningskrisen i vården beror på.  

”Självklart är de medvetna om hur löneläget ser ut för hur arbetsvillkoren ser ut för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Ändå ser vi inte att vare sig SKL, politiker eller verksamheter är beredda att gå oss till mötes i våra yrkanden för att attrahera och behålla personal och lösa kompetensförsörjningen i vården” skriver Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet på förbundets avtalsblogg.

Motparten Niclas Lindahl på SKL har på arbetsgivarbloggen spaltat upp löneutvecklingen de senaste åren för bland andra sjuksköterskor. Han framhåller att sjuksköterskor i regionerna fått en löneökning på runt 6000 kronor mellan 2013 och 2017.

”Lönen är ett av många viktiga incitament för att rekrytera och behålla medarbetare. Med en lokal lönebildning med individuell och differentierad lön blir det möjligt att förändra lönerelationer och göra strukturella satsningar på vissa personalgrupper”, skriver han vidare.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna