Nej till krav på ansvar för underentreprenörer

2014-02-14 15:52 Elisabet Örnerborg  

Byggbranschens grupp för ordning och reda kunde inte enas. Något förslag om att huvudentreprenören ska ta ansvar för underentreprenörernas arbetsvillkor, som Byggnads hade krävt i förra årets avtalsrörelse, finns inte med i den rapport gruppen lämnade på fredagen.

Gruppens tre företrädare för arbetstagarsidan och tre företrädare för arbetsgivarsidan under ledning av justitierådet Gudmund Toijer kunde inte enas. De var oense om var om det var lämpligt och rättsligt okej att införa ett huvudentreprenörsansvar, som i rapporten också kallas solidaransvar.

Ett problem med ett sådant ansvar enligt rapporten är att Sverige varken har lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Och till exempel är Byggnads och Sveriges Byggindustrier inte överens om vilken minimilön som skulle krävas när lönen från en underentreprenör hade uteblivit. Enligt arbetsgivarna skulle minimilönen vara 142 kronor och 20 öre i timmen, enligt Byggnads skulle den motsvara den genomsnittliga förtjänstnivån på orten. Det betyder att en huvudentreprenör har svårt att beräkna kostnaderna för ett byggprojekt i förväg i offerten.

Byggnads hade krävt i avtalsrörelsen att ett huvudentreprenörsansvar skulle införas i kollektivet för att kunna säkra lönerna men också arbetsmiljön. Särskilt långt ut i entreprenörskedjorna saknar facket insyn när det gäller arbetsvillkoren och säkerheten. En särskild grupp tillsattes för att utreda frågan och avrapportera senast i mitten av februari. Byggnads har nu att bedöma om avtalet ska sägas upp för omförhandling eller inte.

Det gruppen har kunnat enas om att föreslå är i stället att det i byggavtalet införs en bestämmelse om ökad transparens i entreprenadkedjorna. På detta sätt kan all information samlas och sammanställas hos huvudentreprenören, det vill säga den som har ett direkt avtal med byggherren. Tanken är då att huvudentreprenören löpande ska hålla underentreprenörslistan aktuell. Och att Byggnads ska kunna begära att få ta del av listan och också få det inom kort tid, enligt förslaget inom fyra dagar. Byggnads skulle på så sätt få en kollektivavtalsgrundad rätt till information.

Arbetsgivarna är glada över rapporten. Efter flera månaders förhandlingar har arbetsgivare och fack kommit överens om hur insynen och inflytandet ska öka när oegentligheter uppstår i långa entreprenörskedjor på en arbetsplats. Den partssammansatta arbetsgupp som har arbetat i snart ett år har löst sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Det skriver Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

– Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för justa villkor och sund konkurrens i byggbranschen. Vi skapar nu ett system som avlägsnar all eventuell oseriös verksamhet, säger vd Ola Månsson.

Byggnads meddelar att förbundet inte kommenterar rapporten nu. Först ska den analyseras och sedan ska avtalsrådet säga sitt. Är avtalsrådet inte nöjt med rapporten kan Byggnads komma att säga upp byggavtalet. Avtalsrådet träffas på torsdag.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna