Niclas Lindahl: ”Högre löner löser inte alla problem”

2018-10-18 00:00 Lena Gunnars  

MOT VÄGGEN. Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, har just skrivit på ett nytt läraravtal efter långdragna förhandlingar. Lokala omställningar måste till för att klara framtidens behov, fastslår han.

Affischer från SKL:s kampanj #vi vässar välfärden möter besökaren redan i arbetsgivarorganisationens entré på Hornsgatan i Stockholm. En av dem bär texten: ”Nu gör vi välfärden bättre”.

Hur ska du som förhandlingschef bidra till det?

– Genom att arbeta med avtal och avtalsutveckling så att det stöttar de verksamheter som kommuner och landsting bedriver, exempelvis en lönebildning med fokus på verksamhetsutveckling och varje medarbetares bidrag till det.

Förhandlingarna med lärarfacken drog ut på tiden. Först efter åtta månader var avtalet för kommunanställda lärare klart – varför dröjde det?

– För att det ska benas i många komplexa frågor.

Men ni fick lägga extra mycket tid på förhandlingarna om turordningsreglerna, lärarfacken gick ut med parollen ”vi har lärarbrist, inte arbetsbrist”. Håller du med?

– Det är ingen övertalighet sett till numerären, men kanske möter inte kompetenserna vi har nu framtida behov. Vi måste rusta för framtiden. Tidig lokal omställning med kompetensutvecklingsinsatser syftar just till det.

Du har förnekat att ert yrkande om anpassade turordningsregler handlade om att göra det enklare att säga upp lärare, varför vill ni då ändra villkoren?

– Jag hörde på nyheterna i våras att i matematiken ska alla elever erbjudas programmering, men matematiklärarna har själva inte utbildning i det. Där skulle kompetensutveckling inom ramen för omställningsavtalet möta upp sådana behov väldigt bra, om lärarfacken hade valt att gå den vägen. Det var det vårt yrkande handlade om.

Men lärarfacken varnade för att yrkandet skulle leda till att man vid uppsägningar riskerar att putta ut behöriga lärare – har ni inte förstått komplexiteten med lärares olika specifika behörigheter?

– Vi hade en lång process innan vi kom till avtalsrörelsen där vi redde ut vad vi menar från båda håll. Nu har vi lagt frågan om förändrade villkorsdelar i turordningen och tidig lokal omställning åt sidan. Vi kunde inte lösa detta nu. Men vi ska jobba vidare med det.

I somras härjade stora skogsbränder som blev en stor utmaning för landets räddningstjänster, kommer det påverka nästa avtalsrörelse?

– Rib-avtalet (räddningstjänst i beredskap) är skrivet för en viss typ av verksamhet. Men i somras lämnade brandmännen sina vanliga verksamhetsområden och åkte någon annanstans för att jobba. Då passar kanske inte avtalet fullt ut i alla delar. Vi får titta på det.

Det är brist på allt från sjuksköterskor, förskollärare och undersköterskor. Krävs det löneökningar över märket i likhet med det som lärarna fick för att åtgärda det?

– Personalsituationen är ansträngd, men högre lön löser inte alla problem. Vi behöver få nya personer på arbetsmarknaden snabbare och fler måste gå från deltid till heltid. Vi betonar strategisk kompetensförsörjning, som man behöver ha funderingar kring på lokal nivå. Sedan har vi alltid varit emot att det kommer pengar in i våra lönestrukturer från sidan.

Det blev inga extra pensionsavsättningar för Kommunals yrkesgrupper när ni slöt pensionsavtalet, trots att en majoritet av fackförbundets medlemsgrupper är lågavlönade kvinnor. Varför inte?

– Medarbetarna tjänar in pengar till sin pension från första kronan. Från det att du tar en anställning blir det avsättning till tjänstepensionen. Det gäller så länge du jobbar. Det finns ingen undre och övre åldersgräns. Det skiljer sig väldigt tydligt mot andra tjänstepensionsplaner.

Du menar att den här gruppen inte har sämre tjänstepension?

– All pension i Sverige, allmän pension och tjänstepension är en avspegling av dina arbetsmönster. Jobbar du heltid ökar pensionsnivåerna. Jobbar du längre och har inkomst längre tid ökar också pensionen. Vi vet att kvinnor och män har ungefär samma löneutveckling fram till barnen kommer. Sedan gör man val i familjen som ger olika förutsättningar för karriär och löneutveckling. Här måste vi jobba med normerna.

Så flexpension är inget du vill införa?

– Nej. Då drar du ner på din arbetstid och tar pension tidigare. Det är inte vår linje.

Många upplever att de förlorar ekonomiskt på att låta mannen vara föräldraledig, eftersom han ofta tjänar mer – vad tänker du om det?

– Det är ett vanligt argument, men varför tjänar han mer?

Kanske för att han valt ett yrke med generellt högre lönenivåer?

– Nåväl. Om man värderar ett yrke på totalen kan man inte bara titta på lönen. Man måste se på hela avtalspaketet, villkor, pensioner, anställningstrygghet, med mer.                      

Niclas Lindahl

Namn: Niclas Lindahl.

Ålder: 50 år.

Gö: Förhandlingschef på SKL.

Bor: Söderköping. Tågpendlare till Stockholm. ”Det tar två timmar från dörr till dörr.”

Familj: Fru, två barn och två bonus­barn.

Bakgrund: Förhandlare åt tre Sacoförbund: Naturvetarna, DIK och Arbetsterapeuterna. Har även arbetat på Civilekonomerna och OFR, och varit förhandlingschef på Linköpings kommun. Började på SKL 2011. Förhandlingschef sedan 2017.

Intressen: Fotboll, golf, resor. Har 13,5 i handikapp i golf.

Om samarbetet med motparterna: ”Konstruktivt, kreativt och kärvt. Det ska vara kärvt bitvis. Men oftast har vi ett bra förhandlingsklimat.”

Niclas Lindahl väljer 3

☐ AIK - ☑ IFK Norrköping

☑ Utlandsresa - ☐ Sommarstuga

☐ Tennis - ☑ Golf

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna