Omställningsavtal tecknat i kommunsektorn

2019-12-04 14:27 TT
SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Det nya avtalet börjar gälla den 1 maj 2020. Foto: TT-Bild

Även vikarier och sjukskrivna ska få rätt till kompetensinsatser för att stärka de anställda när verksamhet görs om. Det är en del av förändringarna till principöverenskommelse mellan facken och arbetsgivarna i den kommunala sektorn.

Parterna är "överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden", skriver parterna i ett pressmeddelande.

Vad gäller turordningsreglerna permanentas de nuvarande reglerna.

Läs mer: Utveckla kompetensen innan läget är akut

Avtalet är tänkt att träda i kraft 1 maj 2020 och syftar bland annat till att hålla staten borta från regleringen. I maj väntas den statliga utredningen lägga fram sina förslag till förändringar i arbetsrätten, förslag som blir lag om inte fack och arbetsgivare träffar egna överenskommelser.

Läs mer: SKL och facken vädjar om statlig hjälp

Parterna vill också, som de tidigare aviserat, ha hjälp av staten för att förbättra utbildningssystemet, för att på så sätt underlätta "ett livslångt lärande".

Fråga experterna