Så blir lärarnas nya avtal

2018-09-21 09:53 Lena Gunnars  

De kommunala lärarna har fått nytt skolavtal, som är fortsatt sifferlöst. Efter månader av medling kom parterna igår överens. 

Lärarnas samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ingår, och arbetsgivarorganisationen SKL har nu antagit medlarnas bud om ett nytt treårigt avtal. Avtalet gäller för lärare, skolledare och anställda inom kommunal sektor, totalt cirka 200 000 medarbetare.

Erfarenhet och kompetens belönas vid lönesättning. Och varje arbetsplats ska lokalt undersöka vad som behöver göras för att uppnå satta mål när det gäller sjuktal och en förbättrad arbetsmiljö.

Lärarfacken har lyckats få igenom sitt krav om att de turordningsregler som genomförts i övriga kommunala verksamheter inte ska ingå i det nya avtalet.  Istället ska reglerna fortsätta ta hänsyn till behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen.

Det nya avtalet har inga centralt angivna lönenivåer, parterna fortsätter på den inslagna vägen med individuell och differentierad lön.

Avtalet gäller fram till den sista mars 2021.

”En treårig avtalsperiod ger oss och lärarfacken möjlighet att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla skolan, fördjupa vårt samarbete, stärka läraryrket och möta lärarbristen. Det här avtalet bidrar till att sätta än större fokus på insatser för att klara kompetensförsörjningen i ett gemensamt arbete nationellt och lokalt”, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, framhåller vikten av att lärare inte ska tvingas byta jobb för att få höjd lön.

”Det arbete som nu ska ske på varje arbetsplats för att komma åt den höga arbetsbelastningen och skapa bättre balans mellan arbetsuppgifter inom arbetstiden är helt avgörande för lärares möjlighet att få göra ett bra jobb och för att minska sjuktalen. Det är också viktigt att avtalet är tydligt när det gäller att skapa en lönestruktur som premierar kompetens, kontinuitet och erfarenhet”, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet,  i ett uttalande.

 

Läs mer om avtalet här.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen