Starka reaktioner på ovälkommen utredning

2020-06-25 00:00 Mattias Croneborg  

Konflikt. Få utredningar har varit så ovälkomna som Las-utredningen. Arbetsmarknadsministern säger att hon visserligen skickar utredningen på remiss men att hon inte vill se dess förslag i lagboken.Lag & Avtal har samlat reaktioner på utredningen.

– Jag kommer inte att lägga fram det förslaget. Om parterna inte kommer överens kommer vi att behöva göra justeringar och vi ska lyssna in remiss­instanserna. Det är ett stort arbete vi behöver jobba med under hösten.

Arbetsmarknads­minister Eva Nordmark (S) till tidningen Akademikern.

– Det är jätteviktigt och ett stort steg för att småföretagen ska våga anställa och ge arbetslösa en chans. Man hade alltid kunnat tänka sig större ­saker, men det viktiga nu är att det finns ett förslag om tydliga undantag från turordningsreglerna. Nu ligger bollen hos parterna.

Martin Ådahl, arbets­marknads­politisk tales­person för ­Center­partiet, till TT.

– Jag vill påminna om att direktiven i utredningen utgår ifrån januariavtalet.

Liberalernas parti­ledare Nyamko Sabuni på en pressträff.

– Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad.

Mattias Dahl, vd på Svenskt ­Näringsliv, i ett pressmeddelande.

– Utredningens förslag skulle kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Anställningsskyddet för den enskilde skulle försvagas och godtyckliga uppsägningar skulle bli vardag.

TCO:s ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande.

– Även om vår huvud­ingång är reglering genom kollektivavtal så inser vi att det finns ett starkt politiskt tryck att hantera villkoren för dem som inte har kollektivavtal. Vi i Unionen har också medlemmar på de arbetsplatserna.

Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen och PTK, till Lag & Avtal.

– En förhandlingslösning är absolut att föredra framför lagstiftning. Parterna vet vad som är viktigt och rimligt och kommer därför att hitta en bättre och bredare lösning än vad lagstiftningen skulle innebära. Men det viktigaste är att regel­verket uppdateras. Las är en kvarleva från 70-talet.

Stefan Koskinen, arbetsgivar­politisk chef på Almega, i ett pressmeddelande.

– Förslagen minskar chansen för att vi ska kunna lyckas med våra förhandlingar. Arbets­givarna kan nu vänta in ett lagförslag som gynnar dem, om de inte får som de vill i förhand­lingarna. C och L vet mycket väl att det inte går att förhandla om det finns ett hot om lagstiftning.

Karl-Petter Thorwaldsson, före detta LO-ordförande.

– Det främjar en avtalslösning. Parterna kan se att de befriar politikerna från det här problemet. För LO med koppling till Socialdemokraterna borde det vara aptitligt.

Claes Stråth, tidigare general­direktör på Medlings­institutet, om den politiska oenigheten, till Lag & Avtal.

Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. Nu gäller max två personer för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som ­erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren vem som får vara kvar vid arbets­brist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Trilskande arbets­givare kan bli ­skade­ståndsskyldiga.

Möjligheten att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl tas bort i företag med färre än 15 an­ställda.

I större företag kan lön utbetalas vid uppsägning av personliga skäl bara ­efter prövning om upp­sägningen var sakligt ­grundad eller inte.

Förtur till fast anställning före­slås sänkas från tolv till nio månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna