Talentum-klubben hade rätt till arbetstagarkonsult

2016-04-06 15:08 Karin Nilsson  

(Uppdaterad) Talentum dömdes för brott mot tolkningsföreträdet men inte för brott mot utvecklingsavtalet. Det blev Skiljenämndens beslut i konflikten mellan medieföretaget Talentum och Journalistförbundet.

- Jag är nöjd med att de viktigaste principerna har slagits fast. Det här är oerhört positivt, säger Svenska Journalistförbundets förbundsjurist Katarina Dahlskog om domen från Skiljenämnden på onsdagen.

Bakgrunden är en omorganisation som medieföretaget Talentum, utgivare av bland annat Lag & Avtal, aviserad i september 2013. Den lokala journalistklubben ansåg att underlaget var bristfälligt och att viktiga frågor inte besvarades. I enlighet med Utvecklingsavtalet begärde klubben att få ta in en arbetstagarkonsult. Men Talentum och klubben kom inte överens och i dag kom Skiljenämndens beslut.

Katarina Dahlskog på Journalistförbundet konstaterar att Skiljenämnden nu slår fast att klubben hade rätt att anlita en arbetstagarkonsult. Samtidigt konstaterar hon att Skiljenämnden anser att kostnaden för konsulten inte var skälig och att Talentum därför inte var skyldigt att medverka till att anlita en arbetstagarkonsult. Därför anser Skiljenämnden att arbetsgivaren inte har brutit mot Utvecklingsavtalets regler.

-Kanske är jag något förvånad i den delen. Vi fick beskedet att arbetsgivaren skulle komma att säga nej oavsett vad det skulle kosta. Så kostnaden spelade ingen roll, säger hon.

Skiljenämndens beslut innebär att förutsättningarna för att anlita en arbetstagarkonsult var uppfyllda. Skiljenämnden anser dock att kostnaden för densamma inte var skälig, vilket innebär att arbetsgivaren inte anses ha brutit mot Utvecklingsavtalets regler.

Peter Edhäll, vice vd på finskägda Talentum gör delvis en annan tolkning av Skiljenämndens beslut.

- Spontant är jag glad att vi fick rätt i det som handlar om arbetstagarkonsulten.

Samtidigt konstaterar han att Skiljenämndens beslut går emot Talentum när det handlar om tolkningsföreträdet. Skiljenämndens beslut innebär att Talentum brutit mot medbestämmandelagen och ska betala 150 000 kronor i allmänt skadestånd till Journalistförbundet.

-Det här är en delseger för bägge parter, säger Peter Edhäll.

Peter Edhäll anser samtidigt att domen ändå inte kan ses som en tydlig seger för någon eftersom kostnaderna för Skiljenämndens arbete ska delas lika av parterna.

Äger sju tidskrifter i Sverige

Talentum är en finskägd mediekoncern som i Sverige ger ut titlarna Lag & Avtal, Arbetarskydd, Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media, Teknikhistoria och Konsultguiden.

Skiljenämnd utan insyn

En skiljenämnd kan avgöra en tvist i stället för en domstol. Till skiljenämnden väljs det antal skiljemän som parterna kommer överens om.  Parterna väljer själva skiljemän och det kan också vara ett sätt att säkerställa att tvisten löses av personer med särskild kompetens. Ofta går ett ärende fortare i en skiljenämnd jämfört med i en domstol, eftersom en skiljedom ska meddelas inom sex månader. Parterna står själva för kostnaderna. Skiljenämndens beslut kan inte överklagas. Skiljedomen blir inte offentlig om inte parterna själva väljer det. Det är vanligare med skiljenämnd i tvister mellan företag än på arbetsrättens område.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna