DOMSREFERAT

EU-rätten ställer krav på hur kollektivavtal kan utformas

EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Geoff Pugh/REX

EU-DOM. Ett kollektivavtal som avviker från bemanningsdirektivet till de inhyrda arbetstagarnas nackdel måste kompensera de berörda arbetstagarna. Kompensationen måste hänföra sig till antingen arbetstid eller lön samt vara möjlig att pröva i domstol. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande ett tyskt kollektivavtal som föreskrev sämre lön för inhyrda arbetstagare än vad som gällde för motsvarande tillsvidareanställda vid kundföretaget.

Publicerad Uppdaterad

Bemanningsdirektivet (2008/104) föreskriver att inhyrda arbetstagare ska likabehandlas med de arbetstagare som är direkt anställda av bolaget i fråga om grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Enligt direktivet får medlemsstaterna låta arbetsmarknadens parter avvika från denna grundprincip genom kollektivavtal. Bestämmelsen är alltså med andra ord semidispositiv. Kollektivavtal som avviker från direktivets bestämmelser måste emellertid respektera ”det övergripande skyddet” som bemanningsdirektivet föreskriver.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →