KOMMENTAR EU-DOM

Kollektivet framför individen?

Erik Sinander, jur dr, kommenterar EU-domar för Lag & Avtal.

Med hänsyn till den kollektiva arbetsrättens ändamål fastslog EU-domstolen att individuella förhandlingar inte kan ersätta kollektiva förhandlingar eftersom en enskild arbetstagares intressen inte nödvändigtvis överensstämmer med arbetstagarkollektivets intressen, skriver i Erik Sinander angående domen i målet om Brink´s Cash Solutions.   

Publicerad Uppdaterad

Domen i målet Brink’s Cash Solutions är visserligen dömd av bara tre domare och utan att det först lämnades något generaladvokatsförslag till avgörande. Detta innebär i och för sig att man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på EU-domstolens dom. Med det sagt är domen ändå intressant eftersom den på ett så tydligt sätt understryker de kollektivarbetsrättsliga ändamålen som ligger till grund för direktivet om kollektiva uppsägningar och dessutom uttryckligen fastslår att EU-medlemsstaterna är skyldiga att verka för arbetstagarrepresentation på arbetsplatserna trots att en sådan skyldighet inte följer direkt av direktivet. 

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →