DOMSREFEREAT

Oförenligt med EU-rätten att suspendera domare

EU-domstolen

Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt innebär att polens domstolar är skyldiga att underlåta att tillämpa de domstolsreformer som är oförenliga med EU:s rättststatsprincip. Det konstaterade EU-domstolen i en dom som rörde de praktiska tillämpningskonsekvenserna av de domstolsreformer som i tidigare domar underkänts.

En domare i regiondomstolen i Warszawa suspenderades, det vill säga stängdes av, från sin tjänst sedan åklagare inlett ett straffrättsligt förfarande mot honom för påstått tjänstefel. Det påstådda tjänstefelet bestod i att domaren i ett brottmål hade tillåtit journalister att fotografera och spela in ljud vid förhandlingen och på så sätt lämna ut uppgifter som var belagda med förundersökningssekretess.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →