De försöker avtala bort jobbstressen

2016-05-23 09:30 Lena Gunnars  
Peter Edhäll, vice vd på Talentum, och huvudskyddsombudet Calle Froste är nöjda med det lokala avtalet som inbegriper den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö. Foto: Jörgen Appelgren

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ. Många hr-chefer bekymrar sig över hur de ska hantera den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö. På medieföretaget Talentum – som ger ut Lag & Avtal – har facket och ledningen tillsammans utarbetat ett lokalt avtal, där föreskriften ingår.

Det handlar om att minska stressen och ta reda på vad medarbetaren behöver för att känna sig trygg på jobbet, säger Peter Edhäll, vice vd på Talentum.

Han konstaterar att den psyko­sociala arbetsmiljön visserligen finns med i arbetsmiljö­lagen, men att den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö sätter ett tydligare fokus på den.

Redan innan den började gälla 31 mars hade Talentum som första företag ett eget arbetsmiljöavtal klart med föreskriften inbakad.

– Tidigare hade vi ett lokalt arbetsmiljöavtal från 1991 som reglerade hur länge medarbetarna skulle sitta vid bildskärmen. Det ville jag få bort. Då kom den lokala journalistklubbens ordförande med förslaget att vi skulle komma överens om något som fungerar i dag. Utifrån de nya direktiven från föreskriften växte avtalet fram, säger Peter Edhäll.

I arbetsmiljöavtalet står det att det regelbundet ska hållas gemensamma arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud.

– Vi vill att cheferna ska jobba för en bra arbetsmiljö tillsammans med skyddsombuden. Om utbildningen är gemensam blir det väldigt mycket lättare, säger Peter Edhäll.

Avtalet säger att företaget ska genomföra årliga arbetsmiljöenkäter och att cheferna ska hålla särskilda medarbetarsamtal om enbart arbetsmiljön en gång om året.

– Då blir det lättare att fokusera på den i stället för prestationer och löner, säger Peter Edhäll.

Talentum ger ut tidningarna Lag & Avtal, Arbetarskydd, Dagens Media, Affärsvärlden och Ny Teknik. Liksom många andra företag, inte minst i mediebranschen, lever företaget i en turbulent tid. Många förändringar och nedskärningar har skett på bara några år. Till det kan läggas den digitala stressen, där det inte längre är självklart var gränsen mellan jobbet och det privata går.

Många hr-ansvariga kolleger till Peter Edhäll har hört av sig och varit nyfikna på avtalet. Hans bästa råd till dem är att titta på frågorna om den psykosociala arbetsmiljön på ett konkret sätt.

– Försök utgå från logik och fråga dig vad det handlar om egentligen. Jo, stress, hur man upplever den i sin arbetssituation och hur den ska förebyggas, säger Peter Edhäll, som är väldigt stolt över avtalet.

Även Calle Froste, huvudskyddsombud på Talentum, är nöjd.

– Det bästa är att arbetsmiljöfrågorna lyfts upp och tillmäts så stor vikt. Det är också bra att skyddsombuden och cheferna ska utbildas, säger han.

6 viktiga punkter i Talentums avtal

Sätt upp konkreta, mätbara mål för arbetsmiljön och gör en handlingsplan för hur ni ska nå dem.

Utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor tillsammans för att få gemensamma referenspunkter.

Se till att cheferna gör klart för sina medarbetare vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat de ska uppnå och vad som ska prioriteras när det uppstår tidsbrist.

Se till att cheferna göra klart för medarbetarna vem de ska vända sig till för att få stöd att utföra arbetet.

Håll medarbetarsamtal som bara fokuserar på arbetsmiljön varje år.

Genomför en arbetsmiljöenkät bland medarbetarna en gång om året.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna