Få medarbetare att spira eller sloka?

2020-02-27 00:00 Jennie Jensen  
Låt medarbetarna hitta sin egen drivkraft, råder forskarna. Foto: MAJA SUSLIN/TT

Energi. Arbetsplatsen kan vara en miljö där människor blomstrar - eller vissnar. Men med rätt förutsättningar går det att få medarbetarna att öka sin egen motivation. Och växa.

Med modern motivationsteori i ryggen finns det goda förutsättningar för både hälsa och tillväxt i en organisation, enligt dagens forskning.

– I stället för att fråga oss hur vi kan motivera människor borde vi fråga oss hur vi kan skapa de förutsättningar som gör att männi­skor kommer att motivera sig själva, säger Anja Hagen Olafsen.

Hon är professor vid institutionen för ekonomi, marknadsföring och juridik vid universitetet i sydöstra Norge, USN, och deltog nyligen i en konferens i Stockholm om hållbar motivation och hälsa genom hela yrkeslivet.

Enligt det gamla sättet att se på motivation behövs det en form av kontroll där vi med morot och piska förmår människor att göra något. Men ett nytt synsätt baserat på den vetenskapligt underbyggda teorin self-determination theory handlar i stället om självstyre.

– Alltså att vi människor gör någonting av egen inre kraft eller driv, för att vi vill och för att det känns rätt, säger Anja Hagen Olafsen.

Drivet i människor skapas genom tre viktiga förutsättningar: tillräckligt inflytande för att kunna ta egna informerade beslut, upplevelsen av att ha tillräcklig kompetens och få bruka och utveckla den, och att alla medarbetare känner tillhörighet i sitt team och med sin arbetsplats.

Enligt motivationsforskningen spelar arbetsplatsen, chefen och kollegernas grundläggande support roll för att de här förutsättningarna ska komma på plats. I praktiken handlar det om att kunna relatera till andras perspektiv, uppmuntra initiativ och upp­täckar­lust, erbjuda relevanta val och logik, ge positiv och konstruktiv återkoppling samt att undvika kontrollerande beteende.

– Enligt self-determination theory ses människan som en aktiv organism som söker utveckling och tillväxt. Man kan se människan som en planta som behöver de här sakerna för att växa, säger Anja Hagen Olafsen.

Hon berättar att även den mörka sidan av motivation har uppmärksammats alltmer under senare tid, så kallad behovsfrustration. Den uppstår när människors behov aktivt undermineras genom till exempel press och utestängning, och är något helt annat än brist på tillfredsställelse. Behovsfrustration följer av ett aktivt förhindrande av de grundläggande psykologiska be­hoven. För individen får det konsekvenser och kan leda till ohälsa.

- Att inte ge de basala näringsämnena är som att kasta gift på en växande planta, säger Anja Hagen Olafsen.

En levande planta som lider brist på sol, jord och vatten och inte får sina behov tillfredsställda kommer att sluta växa och till sist duka under. Men gift och saltvatten kommer med säkerhet att döda den. Och det snabbt. På en arbetsplats kan bristande anknytning till kolleger göra att medarbetaren känner sig mindre ­levande och lycklig på jobbet, och utfrysning och utstötning kan göra att hen känner sig isolerad och depri­merad. På liknande sätt är det värre för medarbetare att behöva följa ett beslut som hen inte står bakom än att inte få vara med och fatta beslut i organisationen.

– Om medarbetare inte känner att deras kompetens tas till vara, känner sig pressade eller utstötta kommer de ha mer frånvaro, vara mer benägna att säga upp sig och deras sömn kan dessutom försämras med psykisk ohälsa till följd, säger Anja Hagen Olafsen.

Möts om hälsa och yrkesliv

I januari hölls en veten­skaplig konferens på Natur­historiska riks­museet i Stockholm där Anja Hagen Olafsen från universitetet i syd­östra Norge, USN, var en av ­talarna. Konferensen lyfte fram forskning om hållbar motivation och hälsa ­genom hela yrkeslivet av svenska och internationella forskare inom psyko­logi och beteendevetenskap. Arrangörer var Nationalkommittén för psyko­logi vid Kungliga Veten­skaps­akademien och Sveriges Psykologförbund.

Jennie Jensen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen