Nyheter

Strid på Kriminalvården om arbetsrättslig paragraf

Inom Kriminalvården pågår djupa diskussioner om huruvida även Saco-S och Sekos medlemmar omfattas av det nya lokala arbetstidsavtal som tecknats mellan arbetsgivaren och ST/OFR. Den 1 november ska förändringarna i det nya avtalet vara införlivade i verksamheten, enligt arbetsgivaren. Foto: Leif R Jansson/TT
Inom Kriminalvården pågår djupa diskussioner om huruvida även Saco-S och Sekos medlemmar omfattas av det nya lokala arbetstidsavtal som tecknats mellan arbetsgivaren och ST/OFR. Den 1 november ska förändringarna i det nya avtalet vara införlivade i verksamheten, enligt arbetsgivaren. Foto: Leif R Jansson/TT
Ola Nilsson.
Ola Nilsson.
Cilla Kleerup.
Cilla Kleerup.
Chaker Nassar.
Chaker Nassar.

Konflikt. Kriminalvården och de tre fackförbunden Saco-S, Seko och ST/OFR har i flera års tid haft infekterade diskussioner om ett lokalt arbetstidsavtal på Nationella transportenheten. Nu har en konflikt blossat upp om hur en arbetsrättslig paragraf ska tolkas.

Publicerad

Sedan 1996 har det funnits ett lokalt avtal på Nationella transportenheten, NTE, mellan arbetsgivaren Kriminalvården och de tre fackförbunden Seko, Saco-S och ST/OFR. Det så kallade TPT-avtalet var specifikt för transportverksamheten. I vintras valde ST/OFR att säga upp avtalet och inledde förhandlingar med arbets­givaren.

Meningarna går nu isär om vad som var orsaken till att de båda andra fackförbunden inte satt med vid förhandlingsbordet och om ST/OFR:s avtal ska gälla för alla.

– Vi informerade alla parter om att ST/OFR hade sagt upp sitt avtal. Vi var tydliga med att parterna skulle fortsätta förhandlingar om ett nytt avtal. Seko och Saco-S meddelade att de frånträdde förhandlingarna. I det läget valde vi att gå vidare med förhandlingarna, säger Ola Nilsson, förhandlingschef på Kriminalvården.

Kriminalvården och ST/OFR tecknade i maj ett nytt avtal för transportverksamheten.

– Vi kontaktade Seko och Saco för att ge dem information och erbjuda dem att ansluta sig till det nya avtalet. Båda avböjde, tillägger Ola Nilsson.

I korthet innebär förändringarna nya och mer flexibla arbetstidsmodeller. Ola Nilsson påpekar att modellerna måste vara i gång den 1 november. Den snäva tidsgränsen beror på att Kriminalvården fått ett utökat uppdrag och tagit över transporter från polisen. Nu ska Kriminalvården utföra transporter på andra delar av dygnet än vad nuvarande kollektivavtal medger.

– De nya arbetstidsmodellerna är helt nödvändiga för vår verksamhet, säger Ola Nilsson.

Kriminalvården tolkar kollektivavtalsförordningens sjunde paragraf så att reglerna i det nya transportförar­avtalet, som slutits med ST/OFR, gäller även för Sekos och Saco-S medlemmar.

– Eftersom det saknas möjlighet att reglera den oregelbundna arbetstiden på det sätt som krävs för verksamheten i det gamla KV-Alfta-avtalet (Allmänt löne- och förmånsavtal) blir reglerna i detta transportföraravtal tillämpliga även på dem, säger Ola Nilsson.

Går det att använda samma avtal på ett LO-förbund, ett TCO-förbund och ett Saco-förbund?

– Ja, yrkesgruppen är kriminalvårdare och inom den gruppen återfinns medlemmar i samtliga förbund, säger Ola Nilsson.

Seko och Saco-S har en annan bild av vad som hänt och anser inte att ST:s avtal även kan gälla för deras medlemmar.

– Arbetsgivaren hävdar att vi inte velat förhandla med dem. Men vi har ju bara sagt att vi är nöjda med vårt gamla avtal som löpt på hela tiden fram till nyligen, säger Lars Jonsson, ordförande för Saco-S på Kriminalvården.

Lars Jonsson anser att nu när arbetsgivaren sagt upp det lokala TPT-avtalet med Seko och Saco-S gäller huvudavtalets kapitel om hur arbetstiden ska regleras.

– Där står det hur förhandlingsordningen ska vara. Det har inte gått till som det står där. Nu får de centrala parterna reda ut vem av oss som har rätt.

Lars Jonsson hoppas fortfarande att det ska gå att hitta en lösning som fungerar för alla parterna inom Kriminalvården.

Cilla Kleerup är centralt ansvarig ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

– Vår bestämda uppfattning är att vi inte har frånträtt några förhandlingar. Och vi anser att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet med oss.

Akademikerförbundet SSR kan inte se hur paragraf 7 i förordningen om statliga avtal kan tolkas så att ST/OFR:s avtal gäller även för Saco-S medlemmar.

– Vi menar att vårt tidigare avtal bör prolongeras i avvaktan på ny ­förhandling, säger Cilla Kleerup.

Även Seko har på central nivå engagerat sig.

– Innan vi gör något inväntar vi vad vår lokala klubb kommer fram till, säger Chaker Nassar, central ombudsman på Seko.

Per Sunneborn, ordförande för ST Kriminalvård, som sade upp ST/OFR:s avtal, understryker att det var arbetsgivaren som tog initiativ till förhandlingar om ett nytt transportföraravtal efter myndighetens utöka­de uppdrag.

– Hösten 2016 var vi fackförbund och arbetsgivare på central konsultation hos Arbetsgivarverket. Utslaget blev, gå hem, gör om och gör rätt, det vill säga, fortsätt att förhandla och hitta en lösning. När vi sedan misslyckades med att komma framåt sade vi, ST, upp avtalet. Vi har fullföljt den långtgående plikten att teckna nytt avtal när rådande avtal inte är anpassat till verksamheten, säger han.

Per Sunneborn tycker att det nya avtalet är modernt och speglar dagens verksamhet.

– Är man inte med och förhandlar har man ingen påverkan på resultatet, säger han.

Vid Lag & Avtals pressläggning hade parterna bokat ett nytt möte. Alla hoppas fortfarande att de ska komma överens.

Det nya avtalet mellan ST/OFR och Kriminalvården

Tecknades mellan ST/ OFR och Kriminalvården den 22 maj i år, efter att fackförbundet sagt upp det gamla TPT-avtalet från 1996 i vintras.

Det nya av­talet innehåller bland annat tre olika arbetstidsmodeller som går under namnen mini, midi och maxi. De speglar hur flexibla arbetstider medarbetaren har.

Saco-S och Seko var inte med i förhandlingarna.

De båda förbunden till­bakavisar att de frånträtt förhandlingarna med arbetsgivaren. Enligt Saco-S har de båda förbunden väntat på att arbetsgivaren skulle säga upp deras avtal. Så länge det inte hade gjorts såg de ingen anledning till att förhandla fram ett nytt avtal.

Arbetsgivaren sa upp deras avtal först för några veckor sedan.