Avtalsrörelsen

”10 000-kronorsfrågan ska lösas lokalt”

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: TT-Bild
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Ulf Huett

I det nya centrala avtalet mellan Vårdförbundet och arbetsgivarparterna SKL och Sobona finns inte yrkandet om 10 000 kronor mer i månaden till särskild yrkesskickliga med. Avtalet är sifferlöst.

Publicerad

Lösningen på 10 000-kronorsfrågan finns inte med i det centrala avtalet, den ligger nu lokalt, skriver tidningen Vårdfokus.

Trots att yrkandet om de 10 000 kronorna saknas i det nya avtalet, som är sifferlöst, är Vårdförbundet inte oroligt. Förbundet säger till tidningen Vårdfokus att lösningen på det nu finns lokalt.

”Utifrån de skrivningarna vi fick till oss känner vi att möjligheten ges att säkra upp de där 10 000 kronorna. De andra yrkandena har vi fått igenom. Vi kände att det var väldigt mycket plus i det vi hade på bordet och att vi har en styrka i vårt förbund att nu sätta press lokalt”, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, till Vårdfokus.

Enligt förbundets förhandlingschef Annelie Söderberg är det ett nytt utgångsläge i och med  att Sveriges 290 kommuner och 21 regioner via SKL skrivit på ett centralt avtal om att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i lönesättning. Även erfarenhet ska löna sig.

Förbundet är enligt Vårdfokus nöjt med att ha fått med flera av sina andra yrkanden, som kortare arbetstider vid ständig nattjänstgöring och partsgemensamma arbeten för att få ordning på den lokala löneprocessen och arbetstidsförläggningen.

Motparten SKL konstaterar på sin webbsajt att det nya avtalet möjliggör lokal lönebildning med individuella och differentierad löner.

”Genom att prioritera särskilt yrkesskickliga medarbetare förbättras möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården. SKL och Vårdförbundet är överens om att fortsätta utveckla en lönestruktur som är anpassad till kommuners och regioners verksamhet”,framhåller SKL.

Arbetsgivarorganisationen konstaterar att de centrala parterna ska stödja det lokala arbetet med att ta fram, utveckla och implementera karriärmodeller, som kan bidra till att nå verksamhetens mål och till medarbetarnas kompetens- och karriärutveckling.  

Omkring 90 000 anställda i vården omfattas av avtalet, mestadels är det sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Det nya avtalet gäller från den 1 april 2019 till den 31 mars 2022, men det finns möjlighet att säga upp det redan efter två år.