Avtalsrörelsen

4 frågor om avtalsrörelsen 2020...

Elisabet Örnerborg och Lena Gunnarssom snart drar återigen i gång Lag & Avtals opartiska nyhetsbrev om avtalsrörelsen. Foto: Elsa Frizell
Elisabet Örnerborg och Lena Gunnarssom snart drar återigen i gång Lag & Avtals opartiska nyhetsbrev om avtalsrörelsen. Foto: Elsa Frizell

... till reportrarna Elisabet Örnerborg och Lena Gunnarssom snart drar i gång Lag & Avtals opartiska nyhetsbrev om avtalsrörelsen.

Publicerad

Vad har ni för förvänt­ningar på årets avtals­rörelse?

– Vi tror att det blir en hän­delse­rik och spännande avtalsrörelse. Det blir intressant att se om industrin ska fortsätta sätta normen för alla branscher. Facken inom 6F vill ju till exempel inte det.

Vilka blir de svåraste nötterna för parterna att knäcka?

– Det blir nog svårt för parterna att förhålla sig till förhandlingarna om flexiblare anställningsregler. De pågår och skulle indirekt kunna påverka avtalsförhandlingarna. Sedan ser en del parter olika på vilket löneutrymme det finns. Arbets­givarna framhåller redan en kommande lågkonjunktur. Men fack­förbundet Pappers bedömer att det finns utrymme för fyrapro­centiga löneökningar. Även frågan om låglönesats­ningar brukar bli het.

Häng med från starten: Beställ nyhetsbrevet här

Varför behövs Lag & Avtals avtalsrörelsebrev, nu när många förbund gör egna brev?
  – Vi är inte bundna till någon av sidorna. Vi bevakar både arbets­givarsidans förhandlare och fackförbundens. Vårt brev har också en lång tradition.

Det har kommit ut varje avtalsrörelse sedan 2004. Hur ofta ska nyhets­brevet komma ut?
– Vi planerar att skicka ut det varje tisdag. Men under den mest intensiva perioden kan det nog bli två brev i veckan. Sedan har vi alltid möjlighet att skicka ut extra nyhetsbrev.